Bedrijven

Stel je voor...

Ben jij voorbereid op een bedrijfsongeval, een stroomstoring of grote uitval door ziekte binnen jouw organisatie? Hoe zorg je ervoor dat de schade beperkt blijft en dat de reputatie van de organisatie overeind blijft?

V&R helpt bij het opstellen van planvorming, het trainen en oefenen van crisisprocessen en het vakbekwaam maken en houden van management en ondersteuning zodat ook jouw bedrijfsprocessen zoveel als mogelijk geborgd zijn. Graag gaan wij hierover vrijblijvend met je in gesprek.

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"Naar aanleiding van de oefening zijn concrete acties ondernomen, zoals het opstellen van een cybercrisisplan."

— Elize Wiersma, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Cedrah

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Crisiscoördinator
Voorzitter crisisteam
Verslaglegger / informatiemanager
Communicatieadviseur
Omgevingsanalist

Training

Crisisteam
Crisiscommunicatie
Woordvoering
Werken onder druk
Informatiemanagement

Oefening

Crisisteam
Team crisiscommunicatie
Combi met BHV
Crisiscoördinator
Liaison CoPI


Onderwijsinstellingen

Stel je voor...

Wat doe je als een incident jouw onderwijsinstelling treft? Een stroomuitval, demonstratie of brandstichting? V&R helpt je om te gaan met de specifieke dilemma’s die incidenten en crises in het onderwijs met zich meebrengen. Leer effectief samen te werken in het crisisteam en met de omgeving en maak gebruik van de brede ervaring die onze trainers hebben opgebouwd in jouw sector.

Heb je accurate planvorming? Is er een geoefende crisisorganisatie die weet hoe zij tijdens een crisis handelt? V&R helpt bij het borgen van veiligheid en veerkracht binnen het onderwijs.

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"Naar aanleiding van de oefening zijn concrete acties ondernomen, zoals het opstellen van een cybercrisisplan."

— Elize Wiersma, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Cedrah

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Voorzitter crisisteam
Crisiscoördinator
Communicatieadviseur
Omgevingsanalyse
Informatiecoördinator

Training

Crisismanagementteam
Crisiscommunicatie
Liaison CoPI
Effectief vergaderen (BOB)
Netcentrisch werken

Oefening

Crisismanagementteam
Crisiscommunicatie
Gezamenlijk met crisiscommunicatie
Gezamenlijk met BHV
Samenwerking in het crisisteam


Waterschappen

Klimaatverandering, incidenten en crises

De invloed van klimaatverandering op onze veiligheid is niet te onderschatten. Waterschappen staan steeds vaker voor grote uitdagingen als gevolg van extreme weersomstandigheden. Daarom spelen zij een steeds prominentere rol in het beheersen van deze crises.

V&R ondersteunt waterschappen met onderwijs, advies en slimme tools. Zo helpen we operationele en strategische crisisteams bij de voorbereiding en de bestrijding van incidenten en crises.

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"V&R is onze cruciale partner voor crisismanagement, die onze verwachtingen overtreft met heldere communicatie, tijdige uitvoering en een blijvend impactvol plan."

— Cindy Nijsten-Wattel, Waterschap Scheldestromen

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Crisiscoördinator
Voorzitter WBT, WOT en/of WAT
Communicatieadviseur
Informatiecoördinator
Omgevingsanalyse

Training

Liaison waterschappen
Crisiscommunicatie
Informatiemanagement
Crisiscoördinator
Specialisten

Oefening

Systeemoefening
Gouden driehoek
WBT, WOT en/of WAT
Crisiscommunicatie
Liaison waterschappen


Veiligheidsregio's

Toekomstbestendige crisisbeheersing

Veiligheidsregio’s hebben een belangrijke rol in  het voorkomen en gecoördineerd bestrijden van incidenten en crises.  Ontwikkelingen zoals Informatiegestuurde Veiligheid en kunstmatige intelligentie brengen dreigingen beter in kaart. Dit vergroot onze mogelijkheden om de impact van incidenten en crises te beperken of zelfs te voorkomen.

V&R ondersteunt Veiligheidsregio’s met gerichte opleidingen, trainingen en oefeningen. Ook dragen we bij aan de continuïteit van bedrijfsprocessen, onder meer door het leveren van extra capaciteit.

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"Wij waarderen de aangename en professionele ondersteuning van V&R, vooral tijdens onze ketenoefening."

— Mark Dijkhuis, Veiligheidsregio Groningen

VRGroningen pand

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Officier van Dienst Bevolkingszorg
Algemeen Commandant Bevolkingszorg
Communicatieadviseur CoPI, ROT of BT
Omgevingsanalyse
Informatiemanager CoPI of ROT

Training

Basistrainingen
Functietrainingen
Competentietrainingen
Vaardigheidstrainingen
Scenariotrainingen

Oefening

Tabletopoefeningen
CoPI oefeningen
ROT oefeningen
BT oefeningen
Systeemtesten


Zorginstellingen

Stel je voor...

Een uitbraak van een infectieziekte, uitval van personeel, een groot incident met veel slachtoffers, maar ook een waterschade of een langdurige internetstoring. Het brengt de nodige uitdagingen voor de continuïteit van de reguliere zorg met zich mee. Hoe werkt dat dan? En hoe werkt de zorginstelling samen met de veiligheidsketen?

V&R zorgt voor een geoefende en veerkrachtige crisisorganisatie binnen uw zorginstelling

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van onze tevreden opdrachtgevers:

"Naar aanleiding van de oefening zijn concrete acties ondernomen, zoals het opstellen van een cybercrisisplan."

— Elize Wiersma, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Cedrah

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Crisiscoördinator
Voorzitter crisisteam
Communicatieadviseur
Omgevingsanalyse
Informatiecoördinator

Training

Crisismanagementteam
Crisiscommunicatie
Liaison CoPI
Woordvoering
Crisiscoördinator

Oefening

Crisismanagementteam (CMT)
Crisiscommunicatie
Gezamenlijk CMT en Crisiscommunicatie
Gezamenlijk CMT en BHV
Liaison CoPI


Rijksoverheid

Richting geven, faciliteren en sturen

In Nederland worden lokale en regionale incidenten en crises opgevangen door gemeenten, veiligheidsregio’s en bijvoorbeeld waterschappen. De Rijksoverheid faciliteert, stuurt bij of bepaalt de richting, afhankelijk van hoe de crisis zich ontwikkelt. Vaak gaat dit om situaties onder tijdsdruk en met een hoge mate van onzekerheid.

V&R helpt mensen van diverse onderdelen van de Rijksoverheid met de voorbereiding op daadkrachtige en zorgvuldige besluitvorming. Wil jij hierover meer weten?

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van onze tevreden opdrachtgevers:

"Realistisch oefenen met relevante scenario's. V&R helpt crisisteams bij hun sleutelrol in het stelsel van crisisbeheersing."

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Crisiscoördinator
Informatiecoördinator
Communicatieadviseur
Voorzitter crisisteam
Omgevingsanalyse

Training

Woordvoering
Crisisteam
Effectief vergaderen
Crisiscommunicatie
Netcentrisch werken

Oefening

Crisismanagementteam
Crisiscommunicatie
Systeemoefening
Strategische dilemma’s
Samenwerking met partners


Meldkamers

CaCo

Crisisbeheersing op de meldkamer

Je stelt de juiste vragen, blijft rustig, houdt overzicht en straalt vertrouwen en professionaliteit uit. De meldkamer is hét centrale punt waar de inzet van de hulpdiensten en partners begint. Ervaren mensen uit jouw praktijk helpen je met de juiste voorbereiding en begeleiding, zodat jij op iedere crisis voorbereid bent. 

Onze experts en trainers dagen jouw team uit met realistische scenario’s, variërend van effectieve coördinatie van hulpdiensten en communicatie met het publiek tot het beheer van kritieke informatie en resources. Hoe blijf je operationeel en beheer je de stroom van informatie in een omgeving waar elke seconde telt? Samen onderzoeken we de risico’s, optimaliseren we communicatiestrategieën en coördineren we naadloos met externe hulpinstanties. Het doel is een veerkrachtige en efficiënte meldkamer die adequaat reageert op de uitdagingen van vandaag en morgen.

Bovendien beschikt V&R over een poule van ervaren Calamiteitencoördinatoren die 24/7 beschikbaar zijn. Wil je weten wat wij voor jouw meldkamer kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"Wij waarderen de aangename en professionele ondersteuning van V&R, vooral tijdens onze ketenoefening."

— Mark Dijkhuis, Veiligheidsregio Groningen

VRGroningen pand

Onderwijs

Wij bieden specifiek onderwijs voor de calamiteitencoördinator op de meldkamer. Denk aan een functieopleiding inclusief examen, maar ook verdiepingstrainingen en oefeningen om vakbekwaam te blijven in de functie. Onze functieopleiding staat in de open inschrijvingen en kunnen deelnemers zich individueel voor aanmelden. Neem contact met ons op voor incompany mogelijkheden.

Open inschrijvingen

Omgevingsdiensten

Veilig wonen, werken en leven

Net als de omgevingsdiensten wordt V&R gedreven door een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Vraagstukken als de versterking van de omgevingsveiligheid en de energietransitie spelen een belangrijke rol in onze toekomst. Onderwerpen die direct verbonden zijn aan veiligheid en die bij V&R op het netvlies staan.

Wij hebben aandacht voor actuele thema’s en verwerken deze in onze adviesopdrachten, opleidingen, trainingen en oefeningen. Nieuwsgierig hoe we onze kennis en ervaringen met elkaar kunnen verbinden?

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"Casuïstiek uit de regio, gebaseerd op de praktijkervaring van de trainers, maakte de training leerzaam en relevant."

— Annika van Sonsbeek, Gemeente Leusden

Annika van Sonsbeek

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Wachtdienst
Voorzitter crisisteam
Teamleiders
Crisiscoördinator
Informatiecoördinator

Training

Crisisteam
Crisiscommunicatie
Woordvoering
Informatiemanagement
Samenwerking partners

Oefening

Crisismanagement
Samenwerking partners
Gouden driehoek
Crisiscommunicatie
Systeemoefening


Woningcorporaties

Woningcorporaties en V&R

Woningcorporaties hebben een sterke invloed op de inrichting van de leefomgeving en daarmee op veiligheid, verduurzaming en effecten van de energietransitie. Als eigenaar van een groot aantal woningen krijgen onze klanten daarnaast te maken met incidenten en crises. V&R helpt de mensen van jouw corporatie om krachtig op te treden als een situatie daarom vraagt. Zij leren intensief samen te werken met hulpdiensten en leren dilemma’s gestructuurd aan te pakken, niet in de laatste plaats rond de nafase van een incident.

Weten hoe wij jou kunnen helpen om je hier zo goed mogelijk op voor te bereiden?

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"Naar aanleiding van de oefening zijn concrete acties ondernomen, zoals het opstellen van een cybercrisisplan."

— Elize Wiersma, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Cedrah

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Crisiscoördinator
Voorzitter crisisteam
Communicatieadviseur
Omgevingsanalyse
Informatiecoördinator / verslaglegger

Training

Crisismanagementteam
Crisiscommunicatie
Woordvoering / mediatraining
Effectief vergaderen (BOB)
Liaison CoPI

Oefening

Crisismanagement (CMT)
Crisiscommunicatie
Gezamenlijk CMT en crisiscommunicatie
Gezamenlijk met BHV
Gezamenlijk met partners


Gemeenten

Doorontwikkelen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie

Planvorming, de omgevingswet, zorg voor de inwoners, toezicht en de gemeente als hulpdienst. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het omgaan met incidenten en crisis.

V&R helpt teams bevolkingszorg, communicatieteams en bestuurders door heel Nederland om impact te hebben als het er écht om gaat. Vanuit de thema’s crisisorganisatie, crisiscommunicatie, informatiegestuurd werken en competentieontwikkeling kunnen we ook jouw teams naar een hoger niveau brengen.

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"Casuïstiek uit de regio, gebaseerd op de praktijkervaring van de trainers, maakte de training leerzaam en relevant."

— Annika van Sonsbeek, Gemeente Leusden

Annika van Sonsbeek

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Officier van Dienst Bevolkingszorg
Algemeen Commandant Bevolkingszorg
Hoofden Taakorganisatie
Omgevingsanalyse
Strategisch adviseur

Training

Team bevolkingszorg
Taakorganisaties
Pers- en publieksvoorlichting
Informatiecoördinator
Team communicatie

Oefening

Bevolkingszorg
Team crisiscommunicatie
Taakorganisatie
Beleidsteam
Gouden driehoek