Klimaatverandering, incidenten en crises

De invloed van klimaatverandering op onze veiligheid is niet te onderschatten. Waterschappen staan steeds vaker voor grote uitdagingen als gevolg van extreme weersomstandigheden. Daarom spelen zij een steeds prominentere rol in het beheersen van deze crises.

V&R ondersteunt waterschappen met onderwijs, advies en slimme tools. Zo helpen we operationele en strategische crisisteams bij de voorbereiding en de bestrijding van incidenten en crises.

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"V&R is onze cruciale partner voor crisismanagement, die onze verwachtingen overtreft met heldere communicatie, tijdige uitvoering en een blijvend impactvol plan."

— Cindy Nijsten-Wattel, Waterschap Scheldestromen

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Crisiscoördinator
Voorzitter WBT, WOT en/of WAT
Communicatieadviseur
Informatiecoördinator
Omgevingsanalyse

Training

Liaison waterschappen
Crisiscommunicatie
Informatiemanagement
Crisiscoördinator
Specialisten

Oefening

Systeemoefening
Gouden driehoek
WBT, WOT en/of WAT
Crisiscommunicatie
Liaison waterschappen