Woningcorporaties en V&R

Woningcorporaties hebben een sterke invloed op de inrichting van de leefomgeving en daarmee op veiligheid, verduurzaming en effecten van de energietransitie. Als eigenaar van een groot aantal woningen krijgen onze klanten daarnaast te maken met incidenten en crises. V&R helpt de mensen van jouw corporatie om krachtig op te treden als een situatie daarom vraagt. Zij leren intensief samen te werken met hulpdiensten en leren dilemma’s gestructuurd aan te pakken, niet in de laatste plaats rond de nafase van een incident.

Weten hoe wij jou kunnen helpen om je hier zo goed mogelijk op voor te bereiden?

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"Naar aanleiding van de oefening zijn concrete acties ondernomen, zoals het opstellen van een cybercrisisplan."

— Elize Wiersma, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Cedrah

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Crisiscoördinator
Voorzitter crisisteam
Communicatieadviseur
Omgevingsanalyse
Informatiecoördinator / verslaglegger

Training

Crisismanagementteam
Crisiscommunicatie
Woordvoering / mediatraining
Effectief vergaderen (BOB)
Liaison CoPI

Oefening

Crisismanagement (CMT)
Crisiscommunicatie
Gezamenlijk CMT en crisiscommunicatie
Gezamenlijk met BHV
Gezamenlijk met partners