Toekomstbestendige crisisbeheersing

Veiligheidsregio’s hebben een belangrijke rol in  het voorkomen en gecoördineerd bestrijden van incidenten en crises.  Ontwikkelingen zoals Informatiegestuurde Veiligheid en kunstmatige intelligentie brengen dreigingen beter in kaart. Dit vergroot onze mogelijkheden om de impact van incidenten en crises te beperken of zelfs te voorkomen.

V&R ondersteunt Veiligheidsregio’s met gerichte opleidingen, trainingen en oefeningen. Ook dragen we bij aan de continuïteit van bedrijfsprocessen, onder meer door het leveren van extra capaciteit.

Tevreden opdrachtgevers

Hieronder een selectie van tevreden opdrachtgevers:

"Wij waarderen de aangename en professionele ondersteuning van V&R, vooral tijdens onze ketenoefening."

— Mark Dijkhuis, Veiligheidsregio Groningen

VRGroningen pand

Uitgelicht

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten uitgelicht die we voor jouw organisatie aan kunnen bieden. We ontwikkelen al ons onderwijs op maat, op basis van de uitdagingen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opleiding

Officier van Dienst Bevolkingszorg
Algemeen Commandant Bevolkingszorg
Communicatieadviseur CoPI, ROT of BT
Omgevingsanalyse
Informatiemanager CoPI of ROT

Training

Basistrainingen
Functietrainingen
Competentietrainingen
Vaardigheidstrainingen
Scenariotrainingen

Oefening

Tabletopoefeningen
CoPI oefeningen
ROT oefeningen
BT oefeningen
Systeemtesten