Woningcorporatie

Dit kunnen wij vanuit V&R onder meer bieden voor woningcorporaties:

Advies
Heb jij de planvorming nog niet helemaal op orde? Of ben je bezig met een project, maar kom je er niet helemaal uit? Onze trainers en adviseurs denken graag met je mee op de vakgebieden veiligheid, crisisbeheersing, crisiscommunicatie, crisismanagement en bijzondere wetten. Zowel een korte adviesvraag als een fulltime detachering behoren tot de mogelijkheden.


Evaluatie
Onderzoek is belangrijk als je beleid of planvorming ontwikkelt. Denk bijvoorbeeld aan een effectmeting of een onafhankelijke evaluatie na afloop van incident, crisis of calamiteit. Onze adviseurs kunnen je helpen bij het opstellen van je plan van aanpak of zelfs het uitvoeren van het complete onderzoek. 

Profcheck
Het is van groot belang om te weten welke competenties een functionaris bezit en of dit past bij de taken. V&R heeft hiervoor de Profcheck ontwikkeld. Wij observeren kennis, houding en gedrag van de deelnemer op basis van vooraf afgesproken waarnemingsdoelen en het functieprofiel. Daarna adviseren we over ontwikkelpunten en kunnen hier ook in trainen. Dit geldt voor zowel beginnende functionarissen als mensen die door willen ontwikkelen.

Tools
Om doelen te behalen én jou te ondersteunen in jouw werk, hebben wij verschillende tools ontwikkeld. Zo hebben we een interactieve omgeving TOM om te oefenen met online media en kunnen we een online training of leerprikkel aanbieden via ELS. En m
et onze CrisisConnect app kies je voor een gebruiksvriendelijke app waarmee je snel en eenvoudig over alle relevante informatie beschikt tijdens een crisis of incident.

Opleiden - Trainen - Oefenen
Onze zeer ervaren trainers verzorgen op alle niveaus trainingen. Denk aan een basisopleiding om mensen kennis te laten maken met crisisbeheersing. Of een functiegerichte opleiding om de functionarissen op te leiden voor een specifieke taak. Uiteraard kunnen we ook verdiepingstrainingen organiseren om bepaalde elementen van het vakgebied extra aandacht te geven. We kunnen nagenoeg alles op maat aanbieden.


Via de knop hieronder vind je ons aanbod rondom woningcorporaties. Vragen? Je kunt ons altijd mailen of bellen!Bekijk aanbod