Algemene informatie

Ben je Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (AC-Gz) of ben je voornemens deze functie te gaan uitvoeren? Wil je meer weten over de crisisstructuur, jouw kerntaken, wie je partners zijn en hoe je het beste kan reageren en acteren tijdens een crisis? Dan is deze opleiding geschikt voor

Programma:
De opleiding Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg duurt vier dagen, exclusief examendag. Tijdens de opleiding gaan we onder andere aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Bewegen binnen een crisisorgansatie en multidisciplinair samenwerken
 • De geneeskundige organisatie en de rol van AC-Gz hierin
 • Kerntaken AC-Gz
 • Competenties, houding en gedrag
 • Oefenen

Hoe gaan we dat doen?
Deze opleiding bestaat uit theorie die wordt afgewisseld met cases en praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt de deelnemers intensief getraind op hun rol in het ROT en het aansturen van de sectie. Dit gebeurt door het simuleren van een ROT-setting waarbij de deelnemers elkaar tegenspelen. Hierbij ervaren zij hoe het is om te acteren als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, maar krijgen zij ook een beeld bij de verantwoordelijkheden en taken van de andere leden in het ROT.  Het is mogelijk de opleiding af te sluiten met een examen (PLATO/V&R).

Toetsing
Het is mogelijk de opleiding af te ronden met een proeve van bekwaamheid. In een simulatie (realistische setting met tegenspel en onafhankelijke beoordelaars) laten de deelnemers zien of ze bekwaam zijn. Bij voldoende bekwaamheid ontvangen de deelnemers een diploma vanuit V&R.

Studiebelasting
Voor deze opleiding geldt een studiebelasting van 6 uur voorbereidingstijd en 3 huiswerkopdrachten.

Instroomeisen
Voordat de deelnemers definitief kunnen deelnemen aan de opleiding vindt een intake plaats tussen de trainer en de deelnemers. Hierin worden de wensen en verwachtingen besproken, maar ook de instroomeisen gecheckt. De instroomeisen voor de opleiding zijn:

 • HBO/WO werk- en denkniveau, aantoonbaar door opleiding en/of ervaring.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met de crisisbeheersing en rampenbestrijding, minimaal blijkend uit:
  • het kunnen overzien van de geneeskundige keten bij opschaling;
  • kennis van het multidisciplinaire veld;
  • kennis van de verantwoordelijkheden van de GHOR en hoe die zich verhouden tot de verantwoordelijkheden van de partners in de witte keten.
 • Aantoonbaar ‘operationeel gevoel’. We bedoelen hiermee dat je moet kunnen verwoorden wat zich afspeelt in een (opgeschaalde) incidentsituatie, welke hulpverleningsprocessen opgestart kunnen worden, welke dilemma’s je kunt tegenkomen bij een incident, hoe de samenwerking binnen en tussen de kolommen verloopt etc.
 • Ervaring met leidinggeven/coördineren in de context van een crisis (effectief functioneren onder druk).
 • Aantoonbare leidinggevende/coördinerende ervaring op tactisch- en strategisch niveau.
 • De volgende competenties worden als aanwezig verondersteld:
  • stressbestendigheid;
  • discipline;
  • flexibiliteit;
  • integriteit.

Het is aan de opdrachtgever om dit in gezamenlijkheid met de potentiële deelnemers te bepalen. Bij aanvang van de opleiding wordt verondersteld dat aan de instroomeisen is voldaan.

Wanneer niet kan worden voldaan aan de instroomeisen wordt samen met de deelnemer en de opdrachtgever gekeken welke activiteiten er gevolgd dienen te worden voorafgaand aan de opleiding.

Doelgroep
Voor iedereen met de (toekomstige) functie algemeen commandant geneeskundige zorg.

Datum en duur
Deze opleiding duurt vier dagen van 09.00 tot 16.00 uur, excl. examen.

Locatie
Deze open inschrijving vindt plaats in Dongen of Nieuwegein

Prijs
De kosten voor de opleiding in de open inschrijving bedragen € 2.700,- p.p. excl. examen.
De kosten voor het V&R-examen bedragen € 1.750,- p.p.
Kies je voor een NIPV-examen dan dien je dit zelf aan te vragen bij het NIPV.
De prijs voor de InCompany opleiding is op aanvraag beschikbaar.

Startdatum: Juni
Dag 1: dinsdag 25 juni 2024
Dag 2: dinsdag 2 juli 2024
Dag 3: dinsdag 9 juli 2024
Dag 4: dinsdag 16 juli 2024
Examendag: dinsdag 23 juli 2024 (V&R-examen)

  Kies je startdatum

  Examen

  Jouw gegevens