Continuous Learning App

Als het team of de functionarissen getraind zijn, is het belangrijk om kennis en vaardigheden vast te houden. Regelmatig oefenen is één.  Daarnaast bieden wij nog een andere mogelijkheid: de Continuous Learning App (CL-app). De deelnemers krijgen iedere twee weken via een smartphone, tablet of PC een vraag. Deze vraag is specifiek gericht op de planvorming die tijdens de opleiding aan bod is gekomen. Is de vraag multiple choice, dan krijgt de deelnemer direct te zien of de vraag goed beantwoord is. Bij een open vraag ontvangt de deelnemer nog diezelfde week feedback van de trainer. 


Een aantal voordelen van de app

  • Altijd actueel
  • Dynamische manier van leren
  • Hoog leerrendement: kennis blijft op niveau
  • Kennisvergaring en het toetsen van deze kennis verspreid over het gehele jaar
  • Specifiek toegepast op de getrainde functie en de regio- of organisatiespecifieke informatie
  • Toegankelijk voor iedere (individuele) crisisprofessional


Rapportagemogelijkheden
Onze trainers hebben door middel van de CL-app inzicht in de voortgang van de groep en de individuele deelnemers. Deze informatie wordt gebruikt voor de invulling van de eerstvolgende training: over welke kennis beschikken de deelnemers al en waar moeten we nog meer aandacht aan besteden? 

Individueel gebruik
Ben je een professional binnen de crisisbeheersing en zou je de app individueel willen gebruiken? Dat kan ook! De CL-app is ook heel goed individueel in te zetten om jouw persoonlijke kennis op niveau te houden.  

Contact
Voor meer informatie over de CL-app of een passende aanbieding neem je contact op met Anne-Lieke Wagenaar.

 

Continuous Learning