Ervaringen

Drs. Franz Lenselink, programmacoördinator Veiligheid Oosterhorn, Gemeente Delfzijl

Drs. Franz Lenselink, programmacoördinator Veiligheid Oosterhorn, Gemeente Delfzijl

''Wij hebben samen met V&R een kennissessie crisiscommunicatie georganiseerd voor bedrijven in Delfzijl en overheden in de provincie Groningen. Complimenten voor de voorbereiding en uitvoering van de kennissessie! Een goed gevulde deelnemerslijst van bedrijven en overheden, een goed en aantrekkelijk programma van de juiste lengte. Als je aan het eind van zo'n ochtend om verbeterpunten vraagt en ze niet krijgt en louter tevreden gezichten ziet, dan is onze doelstelling gehaald. Een mooi succes voor het programma veiligheid Oosterhorn, zowel op inhoud als op het vergroten van de naamsbekendheid van het programma."

Menno van de Wetering, specialist vakbekwaamheid Bevolkingszorg bij Veiligheidsregio Zeeland

Menno van de Wetering, specialist vakbekwaamheid Bevolkingszorg bij Veiligheidsregio Zeeland

"Sinds 2011 hebben wij in V&R een goede partner om bevolkingszorg op orde te krijgen. V&R denkt mee en levert werk op maat, met een fijn team van enthousiaste en deskundige mensen als trainer/docent!"

Eva van der Heijden, senior beleidsadviseur bij de Veiligheidsregio Kennemerland

Eva van der Heijden, senior beleidsadviseur bij de Veiligheidsregio Kennemerland

''V&R heeft voor de VR Kennemerland het selectietraject georganiseerd op het gebied van crisiscommunicatie en bevolkingszorg. Het selectieproces gaat uit van kwaliteit en is 100% onafhankelijk. De koppeling tussen het invullen van een persoonlijkheidsprofiel met dit live "toetsen" in een simulatie vond ik erg sterk. Door deze wijze van self-assessment konden de deelnemers zich goed herkennen in de resultaten. Deze resultaten geven ons als opdrachtgever een beeld waar we individueel en collectief mee aan de slag moeten. Leuk was dat dit assessment werd ervaren als een collectieve start van het proces. Wat we hebben ervaren is het belang om het proces zorgvuldig op te pakken: in de afstemming tussen ons als regio en de opdrachtgever, maar ook met de deelnemers. Zelf hebben wij, als regio, de resultaten persoonlijk aan iedereen teruggekoppeld. Dat kost veel tijd, maar dat is erg waardevol gebleken.''

Nico van Mourik, directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant naar aanleiding van de systeemoefening in zijn regio

Nico van Mourik, directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant naar aanleiding van de systeemoefening in zijn regio

"V&R is een allround en gewaardeerd adviseur van de Veiligheidsregio. Niet alleen voor het evalueren, maar zeker ook voor het opstellen van scenario’s voor oefeningen. Naast inhoudelijke deskundigheid is V&R ook een betrokken partner.''

Annita van Prooijen, communicatieadviseur bij de gemeente Utrecht

Annita van Prooijen, communicatieadviseur bij de gemeente Utrecht

"V&R heeft voor de Gemeente Utrecht het selectietraject georganiseerd op het gebied van crisiscommunicatie voor de functies ROT adviseur en HTO. De kandidaten van de regio hebben deelgenomen aan een 16 PF test en een selectiedag. Aan de hand van deze uitkomsten is een advies opgesteld over de geschiktheid van de kandidaten voor de genoemde functies.

De Gemeente Utrecht heeft naar aanleiding van de selectie een advies gekregen welke kandidaten geschikt zijn voor de opengestelde functies. De Gemeente heeft dit advies overgenomen en alle door V&R geadviseerde kandidaten deel laten nemen aan het opleidingstraject. De kandidaten vonden het zelf erg prettig bevestigd te zien dat zij qua competentieprofiel geschikt zijn voor de functie. Dit geeft veel vertrouwen voor het ingaan van het opleidingstraject."

Gerardo Filius, ROC Mondriaan

Gerardo Filius, ROC Mondriaan

''V&R heeft voor ons een training en opleiding voor alle crisisteamleden verzorgd om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een mogelijke crisis. Tevens is de dienst 'communicatie' extra getraind voor haar werkzaamheden tijdens een crisis.

De trainers zijn goed in staat zich te verplaatsen in de opdrachtgever en komen zo tot een goede en passende training, wetende dat een school duidelijk anders is dan een gemeente of Veiligheidsregio.

De training had een positieve inslag en de trainers durfden scherp te zijn. Zeker voor herhaling vatbaar!''