PLATO

We vinden het belangrijk dat ons onderwijs van hoge kwaliteit is. Daarom laten wij een onafhankelijk instituut meekijken naar de examens van onze opleidingen. Hiermee weet jij als cursist zeker dat je een kwalitatief goede opleiding krijgt. Deze toetsing wordt uitgevoerd door het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie. Oftewel, PLATO.  


Wat is PLATO?
PLATO is onderdeel van de Universiteit van Leiden. Dit platform heeft veel ervaring met het bouwen aan crisismanagement in binnen- en buitenland én heeft meegewerkt aan de uitwerking van de landelijke kwalificatiedossiers.


Waarom PLATO?
Omdat PLATO zowel de inhoudelijke als de didactische kennis in huis heeft, vinden wij PLATO een goede externe partij die wij de toetsing van ons gecertificeerd onderwijs toevertrouwen.


Hoe werkt het?
Wij bouwen onze examens op basis van bestaande kwalificatieprofielen. Dit doen we vanuit onze vakkennis. PLATO toetst of het examen aan de kwaliteitsnormen voldoet. Bijvoorbeeld of het examen goed scoort qua voorbereiding, inhoud, vorm en examinatoren. Alles goedgekeurd? Dan mogen wij een gecertificeerd examen aanbieden. 


De examinatoren
Onderschat de rol van examinatoren niet. Zij zijn er natuurlijk om een juiste beoordeling te kunnen geven. Daarnaast ook om jou op je gemak te stellen en achteraf feedback te geven zodat je hiervan kunt leren. Daarom worden alle examinatoren opgeleid en moeten ook zij examen doen, voordat ze worden ingezet tijdens PLATO-gecertificeerde examens. 


Check, dubbelcheck
Om ervoor te zorgen dat onze examens helemaal up-to-date zijn, toetsen we bestaande examens regelmatig op inhoud. Ook PLATO voert elke twee jaar een kwaliteitscheck uit. Zo houden we onze examens ook ná certificering van hoge kwaliteit.  


Welke opleidingen?
Onderstaande opleidingen hebben een PLATO-gecertificeerd examen. Klik op de titel om het certificaat te bekijken. 

- Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz)
- Algemeen Commandant Geneeskundige zorg (ACGz)
- Calamiteiten Coördinator (CaCo)
Communicatieadviseur CoPI
- Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIN Gz)
- Hoofd Ondersteuning Geneeskundige zorg (HON Gz)
- Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)
- Officier van Dienst Geneeskundig (Ovd-G)