Over Levi Versluis

Voordat Levi bij V&R aan de slag ging, heeft hij Integrale Veiligheidskunde gestudeerd. Binnen die opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in rampen- en crisisbeheersing.

Zo heeft hij een minor gevolgd over CBRN-incidenten (Chemisch, Biologisch, Radiologisch of Nucleair) binnen de witte kolom. In navolging daarvan heeft hij zich beziggehouden met het schrijven van een gerelateerde oefening. Tijdens zijn afstuderen heeft hij binnen een waterschap invulling gegeven aan de landelijke (cyber)crisisoefening ISIDOOR.

Na zijn afstuderen is Levi als trainee bij V&R gaan werken. Inmiddels is hij doorgegroeid naar trainer en staat hij met veel enthousiasme en plezier voor de groep. Hij neemt deelnemers op een leuke en leerzame manier mee in het vak van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Levi Versluis

Trainer Levi Versluis

levi@v-r.nl
06-57634908