Instroomeisen Opleiding Medewerker pers- en publieksvoorlichting

Voordat de deelnemers definitief kunnen deelnemen aan de opleiding vindt een intake plaats tussen de trainer en de deelnemers. Hierin worden de wensen en verwachtingen besproken, maar ook de instroomeisen gecheckt. De instroomeisen voor de opleiding zijn

  • Minimaal werk- en denkniveau MBO 4; aantoonbaar door opleiding en/of ervaring.
  • Kennis van crisiscommunicatie;
  • Kennis van crisisorganisatie binnen de eigen regio;

Het is aan de opdrachtgever om dit in gezamenlijkheid met de potentiële deelnemers te bepalen. Bij aanvang van de opleiding wordt verondersteld dat aan de instroomeisen is voldaan. 

Wanneer niet kan worden voldaan aan de instroomeisen wordt samen met de deelnemer en de opdrachtgever gekeken welke activiteiten er gevolgd dienen te worden voorafgaand aan de opleiding.