Instroomeisen Opleiding HON Gz

Wanneer niet kan worden voldaan aan de instroomeisen wordt samen met de deelnemer en de opdrachtgever gekeken welke activiteiten er gevolgd dienen te worden voorafgaand aan de opleiding.

Voordat de deelnemers definitief kunnen deelnemen aan de opleiding vindt een intake plaats tussen de trainer en de deelnemers. Hierin worden de wensen en verwachtingen besproken, maar ook de instroomeisen gecheckt. De instroomeisen voor de opleiding zijn:

 • HBO werk- en denkniveau, aantoonbaar door opleiding en/of ervaring..
 • Bekend met crisisbeheersing en rampenbestrijding:
  • het kunnen overzien van de geneeskundige keten bij opschaling;
  • kennis van het multidisciplinaire veld (o.a. GRIP-opschaling);
  • kennis van de verantwoordelijkheden van de GHOR en hoe die zich verhouden tot de verantwoordelijkheden van de partners in de witte keten.
 • De volgende competenties worden als aanwezig verondersteld:
  • stressbestendigheid;
  • discipline;
  • flexibiliteit;
  • integriteit.

Het is aan de opdrachtgever om dit in gezamenlijkheid met de potentiële deelnemers te bepalen. Bij aanvang van de opleiding wordt verondersteld dat aan de instroomeisen is voldaan.