Informatiemanagement

Wij vinden het belangrijk dat opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten onderdeel vormen van een continue leercyclus. Medewerkers kunnen zo modulair onderwijs volgen en hun eigen leerpad (cyclus) bepalen. Het modulaire onderwijs sluit goed aan bij de verschillende stappen in het proces van 'vakbekwaam worden' en 'vakbekwaam blijven'.

Ons specifieke aanbod voor informatiemanagement hebben we samengevoegd tot het 'leerpad IM'. Binnen dit aanbod bieden we per stap verschillende modules aan die aansluiten op het leerdoel. Deze modules kennen verschillende lesvormen en leermiddelen en kunnen aangeboden worden op functieniveau, teamniveau, organisatieniveau, kennis en vaardigheden of op individueel niveau.


Aanbod Informatiemanagement


Functiegerichte opleiding

 • Informatiemanager CoPI
 • Informatiemanager ROT
 • Informatiecoördinator BT
 • Informatiecoördinator/ Hoofd Informatie (HIN)

Verdiepingstraining

 • Informatiemanager CoPI
 • Informatiemanager ROT
 • Informatiecoördinator BT
 • Informatiecoördinator/ Hoofd Informatie (HIN)
 • Plotter
 • Online training LCMS

Oefening

 • Functiegerichte oefendag
 • Lijnoefening netwerk Informatiemanagement (multi)

Netwerkdag

 • Netwerkdag Informatiemanagement multidisciplinair


Contact

Meer informatie over de producten binnen ons 'aanbod informatiemanagement'?  Neem dan contact met ons op.

Brochure 'leerpad informatiemanagement'
Kennis maken met ons volledige aanbod op het gebied van informatiemanagement? Download dan hier onze volledige 'brochure'.