Industrie

Een crisis kan ieder bedrijf overkomen. Maar de consequenties van zo'n crisis zijn gelukkig voorspelbaar. En bekend is dat goed voorbereide teams sneller reageren. Opleiden, trainen en oefenen hebben dus een grote impact op het verloop van een incident, ramp of crisis. Goed om te weten: De dynamiek bij een incident is heel anders dan in de 'normale' situatie.  

We werken binnen onze opleidingen voor de industrie met de methode PrepTIME. Deze focust op alle 5 kolommen van Crisis Management:

  1. Procedures
  2. Opleiden/Trainen
  3. Oefenen
  4. aciliteiten
  5. Organisatie structuur.

PrepTIME is specifiek ontwikkeld voor hoog risico industrieën, maar is prima breed toepasbaar op andere industrievormen. We werken met een Interactief trainingssysteem.

De methodiek is modulair opgebouwd, waardoor je alleen de trainingen of oefeningen selecteert die van toepassing zijn op jouw organisatie.

Grote brand bedrijven


Gold, Silver en Bronze

PrepTIME onderscheid 3 niveaus:

Bronze level - operationeel
Voor: Operationeel leidinggevenden, op locatie van het incident.
Kernwoorden: (zeer) Hoge tijdsdruk, Person In Charge, Site manager, Plant manager en Hoofd BHV. De reactietijd: Seconden tot minuten.

Silver level - tactisch
Voor: Tactische ondersteunende teams.
Kernwoorden: Hoge tijdsdruk, Hoofdkantoor, Emergency Response Team, Incident management team en Afdelingshoofden. De reactietijd: 30 minuten tot uren.

Gold level - strategisch
Voor: Senior/executive management, CEO, Board.
Kernwoorden: Business continuity, langetermijneffecten. De reactietijd: Uren.


Modules

Alles modules op een rij:

1. Algemene introductie crisismanagement
2. Teamwork en communicatie binnen het crisisteam
3.1 Team Situational Awareness
3.2  Informatiemanagement
3.3 Loggen

4. Risk Assessment and escalation limits
5. Crisis leiderschap
5.1. Special: Beslissingen nemen tijdens crises
5.2. Special: Ondersteunende teams
5.3. Special: Vergaderstructuur

5.4. Operationeel crisis leiderschap
6. Specialisten tijdens een crisis
8.1. Introductie in crisis communicatie
8.2. Crisiscommunicatie (specialist)
9. Communicatie rondom verwanten

10. Ondersteunende teams
11. Mediatraining
12. Opvang na evacuatie
13. Liaison CoPI

CMT Tabletop (oefening binnen CMT)
CMT Oefening (samen met andere teams)