CrisisCompleet

Een totaalpakket met daarin: De inzet van een professional op uurbasis, toegang tot de 24/7 bereikbare V&R Crisiscentrale en de app Crisisconnect (optie). Dit alles voor een vast bedrag per jaar. Dat is CrisisCompleet. Een abonnement, waarmee je jaarlijks een vast budget hebt om de crisisorganisatie op peil te houden.

Waarom CrisisCompleet?

Tijdens gesprekken met onze klanten kwam naar voren dat (voornamelijk bij commerciële organisaties) het bestuur jaarlijks vraagt om een verantwoording van het budget voor crisismanagement. Met dit bedrag worden allerlei activiteiten georganiseerd om crisismanagement naar een hoger niveau te tillen. Denk aan: Het ontwikkelen van planvorming, het geven van trainingen of organiseren van (grootschalige) realistische oefeningen. Deze activiteiten vragen ieder jaar weer een ander budget. 

Het is soms een uitdaging om het bestuur steeds opnieuw mee te nemen in de urgentie van goed opgeleide en getrainde crisis functionarissen. En als dan ook nog ieder jaar het budget hiervoor verandert... Het blijkt wenselijk dat hier ieder jaar dezelfde investering voor vrijgemaakt kan worden. En daarmee de kennis en vaardigheden toch bijft verbeteren bij de functionarissen. 

We hebben hiervoor een abonnementsvorm ontwikkeld: CrisisCompleet.

Voor wie?

CrisisCompleet is voor iedere organisatie interessant.

 Uitleg abonnementen

Je kunt een keuze maken uit drie verschillende pakketten: Basis, Plus en Compleet. Ieder pakket bestaat uit een abonnement voor de V&R Crisiscentrale, de inzet van een professional op uurbasis en optioneel de CrisisConnect app. Het is ook mogelijk een pakket op maat aan te vragen. 

Wil je een pakket afnemen? Dan nemen wij altijd snel contact op om goed jouw wensen en behoeftes in kaart te brengen. Op basis daarvan kijken we of het gekozen pakket aansluit bij de organisatie en koppelen we ervaren adviseur aan jullie. Hij of zij neemt daarop contact op om gezamenlijk te bepalen op welke manier en in welke tijd jullie de beschikbare uren ingepland willen hebben. De expertise van de adviseur kan op de volgende manieren ingezet worden:

  • Advies. Denk aan het opstellen of wijzigen van planvorming, visie ontwikkelen rondom crisismanagement, implementeren van de CrisisConnect app etc.
  • Opleiden. Het opleiden van (nieuwe) crisisfunctionarissen.
  • Trainen, het gehele crisisteams trainen of verdiepende trainingen aanbieden.
  • Oefenen. Realistisch oefenen met het crisisteam, crisiscommunicatieteam of andere relevante teams/functionarissen. 

Naast de beschikbare uren zit in alle pakketten standaard de V&R Crisiscentrale en in het Plus- en Compleet-pakket ook de CrisisConnect App. 

Brandweer politie ambulance

V&R CrisisCentrale

Met de V&R Crisiscentrale kunnen we direct ondersteuning bieden tijdens incidenten. Je belt een vast nummer. Daar zit een professionele alarmcentrale achter, waar de telefoon altijd wordt opgenomen. Een centralist doet een korte intake, waarna onze adviseur zo snel mogelijk (binnen 30 minuten) terugbelt. Hij of zij komt binnen 60 minuten na alarmering met een eerste crisisadvies per mail, inclusief een mediascan. Op basis van dit advies, de mediascan en jullie beeld van de situatie bespreken we of verdere inzet nodig is. De adviseur bevestigt dit inzetplan. Alles tot dan is onderdeel van het abonnement.  Op basis van het plan, en na de nadrukkelijke goedkeuring van jullie, kunnen we verdere werkzaamheden uitvoeren of komen er professionals ter plaatse. 

CrisisConnect app

Met de CrisisConnect App beschik je bij een crisis of incident over alle informatie die je nodig kunt hebben. Je hebt de app in eigen beheer en je kunt incidenten aanmaken met als doel snel informatie te delen. Creëer samen een totaalbeeld van de situatie. Op basis hiervan kun je sneller en beter geïnformeerd handelen. Het is van belang dat je direct inzicht hebt in actuele planvorming en contactpersonen. Bel, mail of sms vanuit de app, veilig en up-to-date. 

Aan het eind van ieder jaar worden de evaluaties van de activiteiten samengevoegd in een evaluatierapport welke voorgelegd kan worden aan het management en/of bestuur. Daarnaast kunnen we op basis van de aanbevelingen en het gekozen abonnement aangeven welke activiteiten wij adviseren.  

Kosten

 

Basis

Plus

Compleet

Maatwerk

 V&R Crisiscentrale

 

 

 

 

 Inhuur professional*

12 uur

20 uur

30 uur

In overleg

 CrisisConnect app

Nee

25 gebruikers

75 gebruikers

In overleg

 Evaluatierapport en   aanbevelingen

 

 

 

 

 Investering per jaar

€3.190,-

€5.980,-

€7.980,-

Vanaf €1.630,-

*In te richten waar de organisatie op dat moment behoefte aan heeft. Denk aan: Advies, opleiding, training, oefening, evaluatie of crisisinzet.