Training interne communicatie tijdens crises

Doelgroep
Medewerkers binnen de crisisorganisatie, met name de crisiscommunicatie.

Datum en duur
De training duurt een dagdeel en is ontwikkeld voor een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers.

De focus van crisiscommunicatie en de crisisorganisatie is de buitenwereld. Maar, een crisis raakt ook de interne organisatie. Soms direct, omdat bepaalde werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden. Of indirect, omdat collega’s niet meer bereikbaar zijn voor het dagelijkse werk. Daarnaast worden ook medewerkers buiten de crisisorganisatie aangesproken op de crisis, bijvoorbeeld op straat of op een feestje.

Deze training geeft inzicht in het belang van interne communicatie en welke stappen er genomen moeten worden om dit tijdens de crisis te borgen.


Doelstelling

De deelnemers:

  • hebben inzicht in hoeverre de crisis invloed kan hebben op de interne organisatie.

  • weten hoe zij de doelgroep-, netwerk- en impactanalyse kunnen toepassen op de interne communicatie.

  • kunnen scenariodenken inzetten om de impact op de eigen organisatie in te schatten.

  • weten op welke manier collega’s betrokken kunnen zijn en hoe men daar op kan handelen.

  • hebben inzicht in de nafase en nazorg met betrekking tot de interne organisatie.


Voorwaarden

De training duurt een dagdeel en is ontwikkeld voor een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers. 


Programma

Thema

Onderwerpen / toelichting

Kennismaking

Kennismaking en verwachtingen inventariseren.

Opfrissen

Opfrissen crisisbeheersing.

Begrippen

Wat is een crisis en wat een ramp? Hoe zit dit wettelijk en waar zit de verantwoordelijkheid m.b.t. interne communicatie (art 7, lid 2).
Over wie hebben we het bij interne communicatie: eigen personeel of ook netwerkpartners of (verlengd) bestuur.

Crisiscommunicatie

Theorie van crisiscommunicatie met de bril van interne communicatie. Welke doelgroepen inventariseren we, hoe zit het met ring van getroffenen, proces analyse, advies en aanpak, I-B-S.

Casus

Aan de hand van een casus bekijken de deelnemers wie er (intern) betrokken is bij dit incident, zowel direct als indirect. Doelgroepen-, netwerk- en impactanalyse komen hierbij aan de orde. Ook scenariodenken vormt een onderdeel.

Theorie

Hoe pas je doelgroepen-, netwerk- en impactanalyse toe bij interne communicatie. Waarom is scenariodenken belangrijk?

Betrokkenheid interne organisatie

De interne organisatie kan op diverse manieren betrokken zijn. Dit kan direct zijn (collega’s hebben ook een rol) of indirect (heeft invloed op hun werk, nu of later).

Interne crisis communicatie

Interne crisiscommunicatie heeft als doel collega’s te informeren over hun rol, de invloed op hun werk nu en in de toekomst. Daar maatregelen op kunnen nemen, draagvlak en betrokkenheid creëren en het juiste verhaal te kunnen vertellen over de crisis. 

Nafase

Na de crisis komt de herstelfase. Deze fase is voor de gemeente / organisatie. In hoeverre zorg je voor betrokkenheid bij je collega’s en welke formulieren kun je gebruiken voor de overdracht.

Nazorg

Hoe is de nazorg geregeld voor eigen personeel? Welke tips zijn er voor hen?

Evaluatie en afronding

Afsluiting. Vragen, wensen en evaluatie. 


Meer informatie?

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met een van onze adviseurs of bel ons algemeen nummer 085 8200 848

Schrijf je direct in

Jouw gegevens

Wat:Training interne communicatie tijdens crises
Datum:
Kosten:

Jij () zal deelnemen. Wij kunnen jou bereiken per mail () of per telefoon ().

Na je inschrijving ontvang je een e-mail met de bevestiging en meer informatie.

* Klik hier voor de voorwaarden van onze open inschrijvingen