Opleiding officier van dienst geneeskundig (OvD-G)

Doelgroep
Voor iedereen met de functie officier van dienst geneeskundig of die deze rol in de toekomst gaat vervullen.

Datum en duur
Deze opleiding duurt zes dagen van 09.00 tot 16.00 uur, excl. examen.

Dag 1: dinsdag 21 maart 2023
Dag 2: dinsdag 4 april 2023
Dag 3: dinsdag 18 april 2023
Dag 4: dinsdag 9 mei 2023
Dag 5: dinsdag 23 mei 2023
Dag 6: donderdag 8 juni 2023
Examendag: donderdag 15 juni 2023 (PLATO/V&R-examen)

Locatie
In overleg

Prijs
De prijs voor de open inschrijving is € 7.500,- voor de opleiding. Het examen kost € 2.900,- per persoon.

De prijs is inclusief lunch op alle opleidingsdagen en overnachtingen en diner voor dag 5, 6 en examendag bij Spinel.

Wil je OvD-G worden? Wil je meer weten over de crisisstructuur, jouw kerntaken, wie je partners zijn en hoe je het beste kan reageren en acteren tijdens een crisis? Dan is deze praktijkgerichte functieopleiding geschikt voor jou. Je leert welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden een OvD-G heeft, hoe je samenwerkt in je eigen (witte) kolom en met andere kolommen en partners. We wisselen theorie af met veel casuïstiek, waarbij de nadruk ligt op houding, gedrag en competenties. Daarnaast gaan we de laatste dagen oefenen op een realistisch oefenterrein, zodat jij goed voorbereid bent op de functie. 

Programma
De opleiding Officier van Dienst geneeskundig duurt zes dagen, exclusief examendag. Tijdens de opleiding gaan we onder andere aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Bewegen binnen een crisisorganisatie en multidisciplinair samenwerken
  • De geneeskundige organsiatie en de rol van de OvD-G hierin
  • Kerntaken OvD-G
  • BOB-methodiek
  • Adviseren binnen en buiten de eigen kolom
  • Competenties, houding en gedrag
  • Oefenen op realistische oefenlocatie Spinel

Hoe gaan we dat doen?
Deze opleiding bestaat uit theorie die wordt afgewisseld met cases en praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt de deelnemers intensief getraind op hun rol in het CoPI. Dit gebeurt door het simuleren van een CoPI-setting waarbij de deelnemers elkaar tegenspelen. Hierbij ervaren zij hoe het is om te acteren als OvD-G, maar krijgen zij ook een beeld bij de verantwoordelijkheden en taken van de andere leden in het CoPI.

Oefenen op locatie
Dag 5 en 6 en het examen worden allemaal georganiseerd op de realistische oefenlocatie Spinel in Dordrecht. We verwachten jou als deelnemer de avond voor dag 5. Op die avond wordt de briefing verzorgd, waarna de deelnemers samen met hun trainer/coach de doelstellingen voor de oefendagen gaaan bepalen. Ze bespreken met de groep de persoonlijke doelstellingen voor de oefendagen. Op verzoek kan er een persoonlijk gesprek met de trainer/coach plaatsvinden om evt. privacy gevoelige info te bespreken.

Vervolgens start dag 5 (eerste oefendag), waarbij de oefeningen gericht zijn op leidinggeven en multidisciplinaire samenwerking. Op dag 6 (tweede oefendag), wordt er meer aandacht besteed aan multidisciplinaire samenwerking en rapporteren en adviseren. 

Toetsing
Het is mogelijk de opleiding af te ronden met een proeve van bekwaamheid. In een simulatie (realistische setting met tegenspel en onafhankelijke beoordelaars), op Spinel in Dordrecht, laten de deelnemers zien of ze bekwaam zijn. Bij voldoende bekwaamheid ontvangen de deelnemers een diploma vanuit V&R en PLATO. 

Instroomeisen
Let op: Voordat de opleiding begint, moet de deelnemer wel voldoen aan een aantal instroomeisen.

Meer informatie over het programma? Deze is op aanvraag beschikbaar! Neem contact met ons op. 


Schrijf je direct in

Kies je datum

Jouw gegevens

Wat:Opleiding officier van dienst geneeskundig (OvD-G)
Datum:
Kosten:De prijs voor de open inschrijving is € 7.500,- voor de opleiding. Het examen kost € 2.900,- per persoon. De prijs is inclusief lunch op alle opleidingsdagen en overnachtingen en diner voor dag 5, 6 en examendag bij Spinel.

Jij () zal deelnemen. Wij kunnen jou bereiken per mail () of per telefoon ().

Na je inschrijving ontvang je een e-mail met de bevestiging en meer informatie.

* Klik hier voor de voorwaarden van onze open inschrijvingen