Nazorg

Vanaf 1 juni 2016 is er  een leerpad Nazorg. Dit leerpad heeft als doel mensen op te leiden met een sterke focus op zorg voor getroffenen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat nazorg niet alleen bestaat uit het herstellen van de fysieke situatie. Getroffenen hebben behoefte aan zorg, aandacht en informatie. 

Binnen Nazorg vinden wij het belangrijk dat opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten onderdeel uitmaken van een continue leercyclus. Het modulaire onderwijs sluit dan ook goed aan bij de verschillende stappen in het proces van “vakbekwaam worden” en “vakbekwaam blijven”.

Ons leerpad Nazorg bevat verschillende modules die aansluiten op het leerdoel. De modules kennen diverse lesvormen en leermiddelen en kunnen aangeboden worden op de volgende niveaus:

 • functie
 • team
 • organisatie
 • individueel
 • kennis en vaardigheden

Het leerpad Nazorg groeit. Als u een specifieke wens heeft, ontwikkelen wij graag voor u een leerpad Nazorg op maat. Ook nieuwe onderwijsactiviteiten kunnen ontwikkeld worden om uw doel te behalen.

Lees ook dit blog over het “Chirurgisch uitsnijden van Nazorg binnen crisisbeheersing in Nederland”.

Aanbod Nazorg - Vakbekwaam worden

Basisopleiding

Functieopleiding

 • Opleiding Nazorgcommunicatie (team (crisis)communicatie)
 • Opleiding Omgevingsanalyse in de nazorg (team crisiscommunicatie)
 • Opleiding PSHOR
 • Opleiding PsychoEducatie Collegiale Ondersteuning
 • Opleiding Bijzondere Uitvaart
 • Opleiding Geestelijke verzorging bij rampen

Verdiepingstraining

 • Verdiepingstraining Nazorg BT
 • Verdiepingstraining Nazorgcommunicatie
 • Verdiepingstraining Nazorg (team nafase/nazorg)
 • Verdiepingstraining Nazorg in een opvanglocatie (voor team opvang en communicatie)
 • Verdiepingstraining Nazorg hulpverleners
 • Verdiepingstraining PSHOR
 • Verdiepingstraining Bijzondere Uitvaart
 • Verdiepingstraining Geestelijke verzorging bij rampen

Aanbod Nazorg - Vakbekwaam zijn

Trainen

 • Training Nazorg
 • Training Nazorgcommunicatie voor HRM en communicatie afdeling
 • Training Nazorgcommunicatie voor communicatieafdeling
 • TimeOut Nazorg
 • Casustraining Nazorg

Oefenen

 • Oefening Nazorg

Advies

 • Advies/Planvorming
 • Lezing 1,5 / 2 uur over nazorg na crises & rampen (voor burgemeesters, en directieteams)
 • Crisisondersteuning
 • Monitoren/omgevingsanalyse
 • Coachen, begeleiden en adviseren van raadsleden bij (be)dreiging
 • Advies en begeleiding bij (be)dreiging

Contact
Meer informatie over de producten binnen ons 'aanbod Nazorg'? Neem dan contact op met Johan de Vogel.