Werving & selectie

Crisisbeheersing, -management en -communicatie is echt een vak apart. Wij maken dan ook vaak mee dat medewerkers niet op de juiste functie zitten. Of dat er een nieuw team moeten worden opgericht, bijvoorbeeld door een fusie of gewijzigde planvorming. Maar hoe krijg je de juiste persoon op de juiste plaats of zelfs een compleet team gevuld? Persoonlijkheid en houding zijn misschien nog wel belangrijker dan kennis en vaardigheden. Zo hoeft een omgevingsanalist niet perse een communicatieachtergrond te hebben, maar is het belangrijk dat hij/zij analytisch is en bereid is te leren. Wij vinden het daarom belangrijk om naast kennis en ervaring ook de competenties en een persoonlijkheidsprofiel mee te nemen bij het selecteren van individuen of teams voor jouw crisisorganisatie. 

Traject

Ieder werving- en selectietraject is anders. De volgende bouwstenen geven je een beeld hoe wij het traject kunnen vormgeven. 

  • Er vindt een intakegesprek plaats met de opdrachtgever. HIerbij inventariseren we gezamenlijk functies, rollen en benodigde competenties. Wij vertalen deze competenties naar persoonlijkheidsprofielen. 
  • Aan de hand van de persoonlijkheidsprofielen meten we de eigenschappen van de medewerker(s). Dit doen we met behulp van een digitale vragenlijst. Vervolgens koppelen we dit terug aan de medewerker tijdens een persoonlijk gesprek. 
  • We rapporteren aan de opdrachtgever over de match en de potentie tot ontwikkelen van de betreffende medewerker(s).
  • Op basis van bovenstaande stappen bieden we een op maat gemaakt opleidingsprogramma aan. Hierbij houden we rekening met de individuele ontwikkelbehoeften. 

Wij bieden het werving- en selectietraject aan in samenwerking met Lattitude Organisatie Coaching. Door samen te werken, combineren we onze expertise van het vakgebied (inhoud) met kennis van ontwikkel- en veranderprocessen en karakter- en persoonlijkheidsaspecten. 


Benieuwd naar ons werving- en selectietraject? Neem dan contact op met Johan de Vogel