Onderzoek

Onderzoek is belangrijk als je beleid of planvorming ontwikkelt op het gebied van veiligheid, crisisbeheersing, crisismanagement en crisiscommunicatie. Denk bijvoorbeeld aan een effectmeting of een onafhankelijke evaluatie na afloop van incident, crisis of calamiteit. Onze adviseurs kunnen je helpen bij het opstellen van je plan van aanpak of zelfs het uitvoeren van het complete onderzoek.  

Wij kunnen het onderzoek op twee verschillende manieren uitvoeren: 

 • Statisch bureauonderzoek
  Ben je op korte termijn op zoek naar een planvorming? Dan kunnen we je hierin ondersteunen. We bieden je een kant-en-klaar product waarin we op een 'statische' wijze efficiënt vormgeven aan jouw wens. 
 • Interactief veldonderzoek
  Binnen het interactief veldonderzoek betrekken we de vooraf geselecteerde partners en/of burgers bij het proces en geven samen met hen vorm aan een gedragen plan. 

Voorbeelden van onze onderzoeken zijn:

 • Beleidsonderzoek naar sociale en/of fysieke veiligheid
 • Veiligheids- en leefbaarheidsonderzoek: met het accent op de subjectieve veiligheid
 • Nulmeting van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie 
 • Evaluatieonderzoek naar een incident, calamiteit, crisis of ramp
 • Evaluatie en herschrijven van bestaande planvorming 

Benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.