Detachering

Op zoek naar een tijdelijke projectleider, beleidsmedewerker of adviseur op het gebied van crisiscommunicatie, crisismanagement, crisisbeheersing of veiligheid? Omdat je te maken hebt met een langdurig zieke medewerker, zwangerschapsverlof of omdat je geen geschikte kandidaat kan vinden? Wij helpen je graag bij het invullen van een (tijdelijke) functie. Op basis van je vraag vinden we altijd de meest geschikte kandidaat voor de betreffende functie. Soms vanuit ons eigen team en anders uit ons uitgebreide netwerk van freelancers en professionals. 

Een aantal voorbeelden van recente detacheringsaanvragen: 

  • Beleidsmedewerker en projectmedewerker vakbekwaamheid
  • Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (AOV)
  • Ambtenaar  Rampenbestrijding
  • Beleidsmedewerker Crisisbeheersing
  • Crisiscommunicatieadviseur
  • Piket (OvdBZ en crisiscommunicatie) 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor detachering? Neem dan contact met ons op.