24/7

Help! Een crisis!
Dreigingen, calamiteiten en crises gebeuren meestal onverwachts. Mensen zijn geschrokken of bang, de media staan voor de deur en de impact is groot. Je wilt het juiste doen en de juiste woorden vinden. In dat geval wil je iemand kunnen bellen die hulp, kennis en ondersteuning kan bieden. Met 24/7 zorgen we ervoor dat onze klanten 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, een beroep kunnen doen op ons.


In je kracht staan
Wij geloven dat jouw eigen organisatie het incident het beste zelf kan afhandelen. Waarom? Jullie kennen de organisatie en het spelersveld. Maar we kunnen goed begrijpen dat je op bepaalde onderdelen hulp nodig hebt. Wij helpen waar het nodig is, maar we nemen het incident niet over. We willen jullie ondersteunen door te adviseren, coachen en bijstand te verlenen.


Advisering en ondersteuning
We leveren kennis, advies en ondersteuning op het gebied van crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en crisiscommunicatie. Denk hierbij aan een omgevingsanalyse, procesbegeleiding, projectmanagement en advies.


Noodnummer
Voor hulp kun je 24/7 het noodnummer (085 2733 979) bellen. Eén van onze medewerkers bespreekt tijdens een telefonische intake de vragen en wensen. Op basis van de uitvraag bepalen we wat je nodig hebt. Als we gezamenlijk overeenkomen dat we je gaan helpen, ontvang je van ons een overeenkomst en schakelen wij direct de juiste mensen in.


Mogelijkheid tot ondersteunen
Waar moet je dan aan denken? Op welke manieren kan V&R dan ondersteunen? We geven graag een aantal voorbeelden. 

  • Er breekt brand uit bij jouw organisatie en onderweg wil je graag advies over welke thema’s in het eerste overleg besproken moeten worden. Je wilt hier graag over brainstormen.
  • De bestuurder wil graag ‘sparren’ met een ervaringsdeskundige. Iemand die dit al een keer eerder heeft meegemaakt zodat ervaringen kunnen worden gedeeld. 
  • Je wilt een professionele dwarsligger, een advocaat van de duivel, laten meekijken met wat er gebeurd bij een incident. Een buitenstaander die van buiten naar binnen kijkt en kritisch meekijkt met de zaken die spelen. 
  • Je wilt graag weten wat op social media speelt, om daar tijdens een persstatement rekening mee te houden. Je wilt graag een omgevingsanalyse laten maken. 
  • Het team communicatie heeft het druk met de uitvoering, zoals het opstellen van een vraag-en-antwoord (Q&A) en het actueel houden van de website. Je wil graag uitbreiding bij het team communicatie of advies over de werkzaamheden en prioritering binnen het team. 
  • Je collega, die normaal het verslag verzorgt in het crisisteam, is op vakantie. Het team heeft behoefte aan een verslaglegger/bordschrijver.
  • De (technisch) voorzitter van het crisisteam is langdurig afwezig en het is nog niet gelukt om intern een collega op te leiden als technisch voorzitter. Je wil graag dat het crisisteam procesmatig wordt begeleid tijdens de vergaderingen.


Uitgangspunten en inzetvoorwaarden

We hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd zodat je als organisatie weet wat je mag verwachten van ons, voordat je besluit om ons in te schakelen. Klik hier om deze uitgangspunten en inzetvoorwaarden door te nemen.


Meer informatie
Vragen over wat 24/7 voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Anne-Lieke Wagenaar.