Keynote Henrik de Groot over ‘In een crisis sneuvelt als eerste de vorm.’

Henrik de Groot was chef Kabinet burgemeester Den Haag en chef Protocol van de minister van BZK. In de laatste functie organiseerde hij de herdenkingsbijeenkomsten van de vuurwerkramp in Enschede (2000) en half jaar later die van de brand in Volendam. Zijn handboek Protocol verscheen in 2001 en is het Nederlandse standaardwerk op het terrein van de organisatie van officiële en formele ontvangsten en bijeenkomsten. Henrik is als gastdocent verbonden aan onder andere Clingendael Academy, Bestuursacademie Nederland en de EU-Academy voor Disastermanagement.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd waar Henrik aan mee heeft gewerkt. Als spreker op het congres nam hij de aanwezigen mee in het de onjuiste aanname dat een protocol alleen praktisch is wanneer de koning of koningin op bezoek komt en waarom een draaiboek hebben en volgen juist tijdens een ramp of crisis belangrijk is.