Het Nederlands Gebarencentrum over ‘De vergeten doelgroep: Doven en Slechthorenden.’

Sarah Muller is Docent en ontwikkelaar bij Nederlands Gebarencentrum en coördinator van de tolken Nederlandse Gebarentaal. Sarah vertelt over het belang van het inzetten van een tolk Nederlandse Gebarentaal bij crisiscommunicatie. En over hoe snel dove mensen geïsoleerd raken als zij geen volledige toegang hebben tot belangrijke informatie in een crisissituatie.

Irma Sluis tolkt tussen gesproken Nederlands, Engels en Nederlandse Gebarentaal. Zij heeft expertise in onder meer het tolken in internationale settings, congres-tolken en TV-tolken. Sinds 2022 is ze gediplomeerd coach voor tolken gebarentaal, dove mensen en andere geïnteresseerden. Daarbij geeft ze lezingen en workshops in samenwerking met dove deskundigen in het veld en is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd waar het Nederlands Gebarencentrum aan heeft meegewerkt. Als sprekers op het congres werden Sarah en Irma geïnterviewd door oud parlementair verslaggever van de NOS Ferry Mingelen. In deze podcast hoor je het interview waarin zij vragen beantwoorden als: waarom is ondertiteling bij een journaal of persconferentie niet voldoende voor doven en slechthorenden en hoe kun jij ervoor zorgen dat je als organisatie doven en slechthorenden bereikt met je communicatie zodat zij zich geen vergeten doelgroep meer voelen.