terug naar het overzicht

Blogs en nieuws

2019: Het jaar van de bevoegdheden…?
Nieuws

2019: Het jaar van de bevoegdheden…?

dinsdag 19 februari 2019 - Walter Janssen

Bevoegdheid is het gerechtigd zijn tot iets door de wet, kennis of ervaring, zegt De Dikke Van Dale. Maar wat betekent dit nu voor mensen die een rol hebben binnen de rampenbestrijding of crisisbeheersing en zit er verschil tussen beiden, wat bevoegdheden betreft.

Tijdens opleidingen, trainingen en oefeningen komt het onderwerp over bevoegdheden, steeds vaker aan de orde. Waar je eerst nog als eens hoorde dat het er niet toe doet wie nou welke bevoegdheden heeft, als iedereen maar doet wat gezegd wordt dan komt het goed, is er nu een ommezwaai naar wie is verantwoordelijk.

Voorbeeld:
Wie gaat over de inhoud van het NL-alert als deze de veiligheidsregiogrens overschrijdt? "Als een incident, ramp of crisis een bovenregionaal karakter heeft dan dienen de betrokken regio’s onderling het gebruik van NL-Alert en de boodschap die zij met NL-Alert afgeven onderling af te stemmen. De regio waar de ramp of crisis plaatsvindt (bronregio) voert in principe de coördinatie over de aanpak van het incident." (Beleidskader NL-alert)

In bepaalde gremia binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt soms aan de bevoegdheidsvraag voorbijgegaan en krijgt men later in het proces of in de nafase de spreekwoordelijke deksel op de neus. 

De vraag stellen: “Wie is nu bevoegd?”, wil niet zeggen dat processen gestopt moeten worden. Wel betekent dit, dat als de vraag vooraan in het proces (correct) beantwoord wordt, het discussies kan verduidelijken en soms voorkomen.

Voorbeeld:
Wie is bevoegd tijdens een brand in een penitentiaire inrichting? “Openbare veiligheid (brand, rampenbestrijding, geneeskundig) strekt zich wel uit tot het terrein van de inrichting: de directeur treft eigen maatregelen, de burgemeester is eindverantwoordelijk. De burgemeester of voorzitter veiligheidsregio kan desnoods evacuatie bevelen. (BNK 9)”

Aan wie zou deze vraag nu gesteld moeten worden? Een aanname is dat iemand die een bepaalde functie bekleedt weet wat zijn bevoegdheden zijn. De praktijk leert mij dat dit niet altijd het geval is. De vraag ter beantwoording neerleggen bij de jurist, die onderdeel uitmaakt van de taakorganisatie ondersteuning, lijkt mij het meest voor de hand liggen.

Daarnaast is er een zeer praktisch, duidelijk en naar mijn mening handig naslagwerk, namelijk de Bestuurlijke Netwerkkaarten.

Voorbeeld:
Wie is bevoegd bij stagnatie (continuïteit van levering) in levering gas? De minister van EZK kan op grond van zijn noodbevoegdheden verdelingsmaatregelen treffen bij een beperkte beschikbaarheid van elektriciteit. (BNK 14) En is dit nu een ramp of een crisis? (ex artikel 1 WVr)

Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat als het niet jouw bevoegdheid is jij het niet mag doen, tijdens rampen of crises. Maar er eerst over nadenken heeft mijn voorkeur. Als je dan zegt het is mijn bevoegdheid, dan staat niets jou in de weg om van die bevoegdheid, in dien noodzakelijk, gebruik te maken. Of juist er van af te wijken, want dat is tijdens rampen en crises ook een mogelijkheid. Dan weet je wel waar je vanaf wijkt en kan je later aangeven waarom je er van afgeweken bent. 

Als laatste geldt het adagium van ANNA: Altijd Navragen Nooit Aannemen. Mijn ervaring in een tweetal incidenten waarbij ik nauw betrokken was, leert dat aannames zo gemaakt zijn en deze dan door blijven lopen totdat iemand het natrekt. Niet alleen met betrekking tot feiten van algemene bekendheid, maar juist ook met de bevoegdheden. Soms worden bevoegdheden toegedacht aan een ambt, die dat niet heeft.

Kortom, tijdens rampen en crises in met name CoPI, ROT en GBT jezelf de vraag te stellen is het mijn bevoegdheid, zal in de herstelzorg fase gedoe kunnen voorkomen en tijdens de inzet duidelijkheid scheppen.

Dus stel je de vraag: “Wie is bevoegd”, en laat het uitzoeken door mensen die daar verstand van hebben.

terug naar het overzicht

Reacties


Reageren

Walter Janssen

Trainer Walter Janssen

walter@v-r.nl
06-45623973
terug naar het overzicht