terug naar het overzicht

Blogs en nieuws

Gecertificeerd onderwijs, hoe gaat dat in zijn werk?
Nieuws

Gecertificeerd onderwijs, hoe gaat dat in zijn werk?

donderdag 1 maart 2018 - V&R

Vol enthousiasme hebben we de afgelopen jaren verschillende V&R opleidingen ontwikkeld. Opleidingen, met als uitgangspunt de landelijke kwalificatieprofielen, maar met de specifieke V&R saus: vol praktijkcases, interactief en competentiegericht. De opleidingen hebben we ontwikkeld samen met collega’s uit het veld en ook de feedback van deelnemers nemen we continu mee om de producten nog beter te maken. We staan dus helemaal achter onze opleidingen, deze zijn top!

Maar ja, dat vinden 'wij van WC-eend….’. Vinden anderen dat dan ook?


Natuurlijk is het erg prettig om van opdrachtgevers, deelnemers en freelancers te horen dat ze enthousiast zijn over onze opleidingen en onze manier van trainen. Daar doe je het immers voor. Maar om nu op de diploma’s van V&R enkele positieve quotes van deelnemers of ‘duimpjes’ van opdrachtgevers te zetten, gaat misschien wat ver. Het is dus hoog tijd voor een onafhankelijke kwaliteitsborging.


Eind 2015 zijn onze opleidingen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie geaccrediteerd door het IFV. Een onafhankelijk oordeel dat de opleidingen meer dan voldoende kwalitatief zijn en dat onze trainers de deelnemers goed voorbereiden op de examens van het IFV. We doen alleen veel meer, ook in werkvelden waar geen IFV-accreditatie mogelijk is. Om toch een onafhankelijke partij te vragen onze opleidingen en examens te beoordelen, zijn we in gesprek gegaan met PLATO (Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie van de Universiteit van Leiden). PLATO houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, adviezen en evaluaties, en levert hiermee een bijdrage aan het versterken van leeromgevingen in allerlei sectoren van de samenleving.


De eerste opleiding die we door PLATO laat toetsen is de opleiding calamiteitencoördinator meldkamer. En dat betekent niet ‘even een goed gesprek en laat alle documenten maar eens zien’. Dit is juist een traject waar we als V&R nog sterker uit gaan komen. Want iedere visie, iedere gedachtenkronkel of iedere aantekening wordt onder de loep genomen. Trainers die dagelijks met de opleiding bezig zijn, tegenover mensen die alles voor het eerst doornemen. Hebben we alles goed opgeschreven? Is het voor iedereen duidelijk? En uiteraard: zijn de opleiding en het examen onderwijskundig en kwalitatief in orde? Een goed moment om extra kritisch naar de eigen materialen te kijken.


Om de kwaliteit van onze examens en indirect ook onze opleiding te borgen, analyseert PLATO een aantal stappen en criteria. Deze stappen en criteria zijn de maatstaf voor de kwaliteit van examenontwikkeling en examinering. Wanneer de examens kwalitatief in orde zijn, moeten de opleidingen daar vanzelfsprekend ook goed op voorbereiden en aansluiten. PLATO heeft onder andere gekeken naar:

  • het proces van examinering 

  • de niveaubepaling en beoordeling van de prestaties van de kandidaten van het examen

  • de organisatiestructuur van de examenorganisatie en beschreven procedures.Na het beschrijven en vastleggen van deze punten wordt door PLATO ook meegekeken tijdens de examens. Het is gelijk een check of wij doen wat wij op papier beschrijven. En om extra kracht bij te zetten, laten we onze examinatoren ook opleiden en trainen door PLATO. Na afloop van de training ontvangen de examinatoren een certificaat dat zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van PLATO.


Het eerste traject van de toetsing van onze examens van de calamiteitencoördinator meldkamer zit in de afrondende fase. De verdiepende gesprekken met PLATO zijn gevoerd, de stukken zijn aangeleverd en de gegeven adviezen worden doorgevoerd. In maart worden onze examinatoren opgeleid en in april wordt het examen getoetst door PLATO.


Ondertussen gaan we ditzelfde traject in voor onze opleidingen Hoofd Informatie (HIN) en Hoofd Ondersteuning (HON) van de GHOR. Er zullen steeds meer V&R opleidingen gaan volgen. In 2018 verwachten we steeds vaker te kunnen zeggen: ‘Wij van V&R èn PLATO staan in voor de kwaliteit van onze opleidingen en examens!’.

terug naar het overzicht

Reacties


Reageren

terug naar het overzicht