terug naar het overzicht

Kennispunt

Bed, bad en brood voor 72 uur, simpel toch?
Blog

Bed, bad en brood voor 72 uur, simpel toch?

dinsdag 24 november 2015 - Nancy Haupts

 

In alle gemeenten is de opvang van vluchtelingen een actueel vraagstuk. Grote groepen vluchtelingen trekken van locatie naar locatie om 72 uur opgevangen te worden. Verschillende burgemeesters hebben al uitgesproken dat dit een zeer onwenselijke situatie is. Vanuit het oogpunt van efficiëntie, maar op de eerste plaats vanuit het oogpunt van menselijkheid. Het is onmenselijk om mensen dagen in bussen rond te laten rijden om vervolgens bij een locatie te komen waar ze een dag de tijd hebben om even op adem te komen, vervolgens moet alles weer ingepakt worden om naar de volgende locatie te gaan.

In veel gemeenten wordt daarom vooruit gedacht en worden de voorbereidingen gestart voor langdurige(re) opvang van vluchtelingen. Hoewel wij het probleem rondom de vluchtelingenproblematiek niet kunnen oplossen willen wij gemeenten graag helpen om het verblijf in zowel de crisisopvang als de langdurige opvang voor mensen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. V&R is al op verschillende manieren ingezet bij de crisisopvang van vluchtelingen en we willen onze ervaringen graag met iedereen delen die er mogelijk baat bij heeft.

In dit artikel benaderen we de crisisopvang vanuit een aantal perspectieven die voor een gemeente relevant zijn. Denk hierbij aan emotionele impact, impact op de reguliere bedrijfsvoering en financiële impact. Het is geen uitgebreide beschrijving maar we hopen dat het als prikkel dient om hier in ieder geval over na te denken. Daarnaast hebben wij een factsheet opgesteld waarin relevante aandachtspunten zijn opgenomen. Deze factsheet passen we steeds aan op basis van onze ervaringen.

Emotionele impact
Zowel vrijwilligers als medewerkers worden geïnstrueerd met het bericht niet teveel emotioneel betrokken te raken bij de mensen die zij opvangen. Het wordt dan ook afgeraden diepgaande gesprekken met mensen te voeren. Dit is een taak voor de professionals die psychosociale hulp kunnen bieden.

“Kinderen die bootjes tekenen met daarnaast mensen die in het water drijven is een vrij vaak voorkomend fenomeen”

Hoewel dit advies (te) grote emotionele betrokkenheid kan beperken worden mensen toch geconfronteerd met de situatie en de verhalen die mensen met zich meedragen.
Kinderen die tijdens een dagprogramma ‘creatief bezig zijn’ en een tekening maken van een bootje met daarnaast mensen die in het water drijven is een vrij vaak voorkomend fenomeen. Evenals kinderen die etenswaren hamsteren omdat ze niet weten wanneer ze weer iets krijgen. Uiteraard is dit van grote impact op iedereen die met een dergelijke situatie geconfronteerd wordt. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen die medewerkers en vrijwilligers onder ogen krijgen zonder dat ze dit actief opzoeken. Het is heel belangrijk hier voorafgaand over te communiceren en aandacht voor te hebben.

Impact 'going concern' organisaties
Gemeenten krijgen maar heel kort de tijd alles klaar te maken voor de noodopvang. Soms krijgen ze één dag van tevoren pas te horen dat er opvang plaats moet vinden. Dit betekent dat in hele korte tijd heel veel georganiseerd moet worden met als gevolg een grote impact op de bedrijfscontinuiteit van de reguliere gemeentelijke processen.

“Voor nazorg moet tijd vrijgemaakt worden”

Tijdens de crisisopvang moet veel georganiseerd en vooral gecoördineerd worden waardoor een groot aantal van de gemeentelijke medewerkers niet beschikbaar zijn voor hun reguliere taken. Ook daarna kost het vaak nog veel tijd om terug te keren naar het reguliere werkproces. Medewerkers worden met heftige emoties geconfronteerd waardoor nazorg noodzaak is.

Financiële impact
De crisisopvang van vluchtelingen kost de gemeente ook veel geld. Recentelijk onderzoek wijst uit dat er gemiddeld €100,- per persoon wordt uitgegeven terwijl de gemeente €40,- per dag ontvangt.

“Vluchtelingen handelen vaak vanuit een overlevingsstrategie en proberen zoveel mogelijk spullen te verzamelen”

Omdat de opvang steeds maar 72 uur duurt betekent dit dat de verschillende individuele gemeenten iedere keer opnieuw moeten inkopen. Vluchtelingen die opgevangen worden
handelen vaak vanuit een overlevingsstrategie en proberen zoveel mogelijk spullen te verzamelen om deze vervolgens in tassen mee te nemen naar de volgende opvanglocatie. Het is dus goed om ook voorafgaand aan de opvang hier rekening mee te houden en maatregelen te treffen. Niet alleen om de kosten als gemeente te beperken maar om ervoor te zorgen dat uitgaven zo efficiënt mogelijk worden gedaan zodat zoveel mogelijk aangeboden kan worden.

Zo worden een aantal punten heel kort belicht. En zo zijn wij nog tegen tal van onderwerpen aangelopen die goed zijn als gemeente in overweging te nemen en in ieder geval op voorbereid te zijn. Deze onderwerpen hebben wij in onze factsheet opgenomen. Deze is vooral heel praktisch van opzet en wordt steeds aangevuld op basis van onze ervaringen.

Mochten er vragen zijn over de factsheet of onze ervaringen, dan horen we het graag!

terug naar het overzicht

Reageren

Nancy Haupts

Directeur Nancy Haupts

nancy@v-r.nl
06-12286887
terug naar het overzicht