terug naar het overzicht

Blogs en nieuws

Een nieuw referentiekader, wat betekent dat voor bevolkingszorg?
Nieuws

Een nieuw referentiekader, wat betekent dat voor bevolkingszorg?

vrijdag 1 september 2017 - Walter Janssen

In 2009 is een ‘Referentiekader Regionaal Crisisplan’ (RRCP) ontwikkeld, welke in december 2016 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld is door de Raad van Directeuren. Ook Bevolkingszorg wordt in het referentiekader benoemd.


Wat is Bevolkingszorg?
Met de term ‘Bevolkingszorg’ bedoelen we de (wettelijke) taken die de gemeente heeft toegewezen gekregen binnen de rampenbestrijdingsorganisatie. Dit wordt ook wel de ‘oranje kolom’ genoemd. Denk hierbij aan de opvang van inwoners van een appartementencomplex na een grote brand. Het plaatsen van hekken om een gebied af te zetten of het organiseren van een bewonersbijeenkomst om inwoners te informeren.

Binnen de veiligheidsregio’s worden de taken van de processen bevolkingszorg op verschillende wijze uitgevoerd. Het referentiekader kan daarbij uitkomst bieden om processen op een meer generieke wijze in te richten zodat de verschillen minder groot worden.


Wijzigingen in het RRCP
In het actuele referentiekader zijn twee processen binnen bevolkingszorg vervallen, namelijk uitvaartzorg en evacuatie. Onder evacuatie wordt grootschalige evaluatie verstaan en dit is een multidisciplinair proces geworden. Uitvaartzorg is nu onderdeel van nafase.

Daarnaast zijn de oude terminologieen van CRIB (Centraal Registratie Informatie Bureau) en CRAS (Centrale Registratie Aanmelding (afhandeling) Schade) gewijzigd in verwanteninformatie en schade-informatie. Bij verwanteninformatie wordt de link gelegd met het nationale SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek). Beide teams vallen onder de taakorganisatie Informatie.

Verder heeft het referentiekader duidelijkheid gebracht in de taken en verantwoordelijkheden voor de nafase. Hiervoor is een nieuwe taakorganisatie gemaakt, namelijk Nafase, welke eerst onder de taakorganisatie Informatie viel. Binnen deze taakorganisatie wordt onderscheid gemaakt tussen nafase (van zaken) en nazorg (aan personen).

Voor bevolkingszorg geldt in de hele organisatie, dat wanneer andere organisaties beter in staat zijn bepaalde taken uit te voeren, deze taken worden uitbesteed. Wel onder verantwoordelijkheid (lees bevel) van bevolkingszorg en dus de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) die steeds meer taken overnemen op het gebied van milieu en bouwen. Een aandachtspunt hiervoor is wel om goed te blijven kijken hoe de bevoegdheden zijn vastgelegd in een eventuele gemeenschappelijke regeling.

Hieronder staat een samenvatting van alle wijzigingen voor bevolkingszorg? Klik hier voor het overzicht en prik hem op je prikbord.  

 

terug naar het overzicht

Reacties


Reageren

Walter Janssen

Trainer Walter Janssen

walter@v-r.nl
06-45623973
terug naar het overzicht