terug naar het overzicht

Blogs en nieuws

Een systeemtest... Is meten ook weten?
Nieuws

Een systeemtest... Is meten ook weten?

dinsdag 24 januari 2017 - Johan de Vogel

Afgelopen week sprak ik met iemand over de systeemtest. Tijdens het gesprek kregen we het vergelijkende beeld van "temperaturen". Net als bij temperaturen willen we door middel van de systeemtest een signaal meten, we noemen dat de "staat van de rampenbestrijding".


Het instrumentarium is duidelijk, een systeemtest, de thermometer. Het referentiekader om te meten is het toetsingskader, de temperatuur in graden Celsius. 


Alleen de manier van meten is niet uniform. Zeker na de ontwikkeling van een aantal verschillende middelen. Vroeger was het duidelijk, old-school thermometer onder je tong en meten maar. Vroeger kwam de inspectie op bezoek en had dezelfde werkmethode voor iedere regio, alleen het scenario kon verschillen.  


Door de tijd heen gingen we ook meten onder de oksel, in het oor en infrarood. Dat laatste overkwam me toen ik in 2016 naar Thailand vloog en het vliegtuig uitstapte. Er heerste Ebola op dat moment. Na de gate liep iedereen door een “tunnel” waar door middel van een infraroodcamera werd gekeken wie een verhoogde temperatuur had. 
Afgelopen vrijdagavond werd ik weer getriggerd toen ik zag dat de coaches in de Voice vanaf dit seizoen ook cijfers mogen geven. De diversiteit van de cijfers was enorm. Elke coach keek op zijn en haar eigen manier, had een eigen referentiekader bedacht. De een keek naar groei, de ander vergeleek de kandidaten met elkaar en hier en daar werd er ook wel een tactisch cijfer uitgedeeld om een hoger gemiddelde te “regelen”.


Al die verschillende manieren van meten geven een andere "foutmarge". De een is preciezer dan de ander. En dat is niet erg. Het gaat niet om de absolute waarde van de temperatuur, het cijfer of de staat van de rampenbestrijding. Het doel is om de een met de ander te vergelijken zodat er geleerd, ontwikkeld en geïnvesteerd kan worden.
Elke Veiligheidsregio meet op een andere manier, omdat er een andere manier van meten wordt toegepast. De ene "tuigt" een systeemoefening helemaal op, zorgt voor realistisch tegenspel en neemt elk stukje waar. De ander meet minder precies en wil met minimale middelen voldoen aan de verplichting om te meten. En daartussen zijn nog allerlei andere manieren. Ze zijn niet goed en niet fout. Als we maar niet gaan denken dat we ze onderling, in absolute vorm, kunnen vergelijken. Het is belangrijk dat elk meetmoment op dezelfde manier wordt gemeten en de uitkomsten op dezelfde manier worden vastgelegd als de meting ervoor (en erna). Niet in de eerste plaats om regio's met elkaar te vergelijken, maar juist om te borgen dat er binnen de regio vergeleken kan worden, want dan kan er geanalyseerd worden of er ontwikkeling is en dan kan er een efficiënt en doeltreffend plan gemaakt worden om beter te worden.


(De foto is van de systeemtest "Samen Sterker" van de Veiligheidsregio's Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.)

terug naar het overzicht

Reacties


Reageren

Johan de Vogel

Directeur Johan de Vogel

johan@v-r.nl
06 5759 9951
terug naar het overzicht