terug naar het overzicht

Kennispunt

Gezond boeren verstand
Blog

Gezond boeren verstand

maandag 3 oktober 2016 - V&R

Tijdens alle trainingen die ik geef, besef ik dat de materie die door mij wordt uitgelegd, niet alledaags is. Deelnemers geven dit ook vaak aan: “We zijn er te weinig mee bezig, waardoor we de stof weer snel vergeten”.  Ik geef dan mee dat handelen tijdens een incident of crisis voor een gedeelte bestaat uit gebruik maken van je ‘gezond boeren verstand’.

Het klinkt gek, maar het is wel logisch.


We weten namelijk allemaal wat een incident voor impact heeft. En daar draait het om bij crisismanagement: welke impact heeft dit incident? Op de samenleving, op de inwoners van mijn gemeente, op ouders, ouderen en kinderen. Als je jezelf kan verplaatsen en de hulpvraag en de hulpbehoefte kan vaststellen, dan kom je al een heel eind. Uiteraard is trainen en oefenen belangrijk om het onderwerp levend te houden en om tools aangereikt te krijgen die dat ‘gezond boeren verstand’ kunnen ondersteunen. Het gebruik van een checklist, een standaard agenda of een format kunnen bijdragen om sneller actie te kunnen ondernemen. 


Brainstormen geeft veel lucht tijdens een incident om niet te veel 'vast te denken'.


Om dat gezond boeren verstand te activeren kan je gebruik maken van de brainstormtechniek. Het is een techniek die je toepast om los te komen van kaders, regels en wellicht zelfs wel van de spanning die je voelt als je ingezet wordt. Als je met elkaar een thema neemt en het daarover hebt, kun je op basis van de uitkomsten vaak weer aan de slag met acties en besluiten. Neem bijvoorbeeld ‘de impact’ als thema, of ‘de hulpvraag en hulpbehoefte’. Of, als je langer bezig bent, het thema Nafase: wat loopt er door? Op deze manier maak je optimaal gebruik van jouw kennis en die van je collega’s. 


Wat komt er bij je op als je denkt aan ...?


Tijdens al mijn trainingen gebruik ik de brainstormtechniek om te laten zien hoe waardevol het is. En gelukkig met resultaat. De brainstorm die je hierboven ziet als woordenwolk is gemaakt door medewerkers van het team Bijzondere Uitvaart van de Veiligheidsregio Zeeland. Ik stelde hen de vraag: wat komt er bij je op als je denkt aan collectieve rouwverwerking?


Wil je aan de slag? Maak dan gebruik van de volgende tips. 


Tips voor brainstormen:

  • Brainstorm over één thema/vraag/dilemma. 

  • Splits jezelf op in kleinere groepjes. Hoe meer ideeën, hoe beter. 

  • Geef elkaar geen kritiek, schrijf alles op wat je hoort.
  • Ga niet in discussie met elkaar tijdens de brainstorm, alle ideeën zijn welkom.

  • Lift mee op andermans ideeën, blijf niet teveel in je eigen denkpatroon hangen.

terug naar het overzicht

Reageren

terug naar het overzicht