terug naar het overzicht

Kennispunt

Een crisis binnen jouw school? 'Tips & tricks voor beveiligers'
Nieuws

Een crisis binnen jouw school? 'Tips & tricks voor beveiligers'

donderdag 10 maart 2016 - V&R

Nu het crisisplan is vernieuwd, de CMT's getraind en geoefend zijn, is het noodzakelijk dat ook de 'werkvloer' zich bewust wordt van de dynamiek die een crisis of incident met zich meebrengt!

Voor het ROC Mondriaan hebben we eerder dit jaar een training mogen organiseren voor beveiligers van diverse locaties. Gedurende de training staat de rol van beveiligers, in het geval van een crisis of incident, centraal. Hoe wijkt dit af van de dagelijkse gang van zaken? En wat zijn jouw verantwoordelijkheden? Daarnaast worden externe factoren zoals de media, het contact met ouders en de impact van een crisis behandeld. Al deze factoren kunnen invloed hebben op het werk van jou als beveiliger. Onderdeel van de training is ook het voltooien van een competentietest. Alle deelnemers doorlopen deze test en komen er op deze manier achter waar hun eigen krachten liggen en wanneer het beste hulp van collega's gevraagd kan worden. 

De training wordt door middel van simulaties afgesloten. Deelnemers vormen koppels en door een externe freelancer (tevens ook politieman en acteur) wordt er een incident nagebootst. Naar aanleiding van deze simulatie geven deelnemers aan waar zij zelf feedback op willen ontvangen. Dit kan feedback zijn op  houding en gedrag of het toepassen van de LSD techniek. Belangrijk is het ook om deelnemers feedback te laten geven aan elkaar, erg leerzaam en goed voor het teamgevoel!

Reacties deelnemers
Na afloop van de training hebben we erg leuke reacties mogen ontvangen. Lees hieronder de reactie van één van de deelnemers: 

Beau Schouten, ROC Mondriaan
''Tijdens de crisistraining van V&R hebben mijn collega’s en ik geleerd hoe om te gaan met diverse crisissituaties binnen scholen. Ondanks dat je soms blind op je eigen gevoel af gaat in zo’n situatie is het fijn om dit te kunnen bespreken in een vertrouwde omgeving met een flinke positieve ‘vibe’. Hierdoor worden zaken bespreekbaar en kun je ze in het vervolg beter met elkaar oppakken.''

Tips & tricks voor beveiligers
Ben jij ook werkzaam als beveiliger binnen een onderwijsinstelling of ben je benieuwd naar onze tips & tricks voor beveiligers? Klik dan hieronder voor de tips die wij opgesteld hebben voor wanneer er zich daadwerkelijk een crisis of incident voordoet binnen jouw school. 

terug naar het overzicht

Reageren

terug naar het overzicht