terug naar het overzicht

Kennispunt

‘Rare jongens, die juristen’
Blog

‘Rare jongens, die juristen’

dinsdag 9 februari 2016 - V&R

‘Rare jongens, die juristen’.
‘Rare jongens, die juristen’. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen; ik behoor enerzijds namelijk zelf tot deze groep en ik gok het er maar op dat juristen ook gevoel voor humor hebben (toch?).

Ook in het kader van wat zelfreflectie is een nader onderzoek naar deze stelling wellicht voor mij ook nog leerzaam. Als ik het over juristen heb, bedoel ik voor de volledigheid ook de juridisch (beleids)adviseurs in de meest brede zin.

Maar zijn juristen ‘rare jongens’? En zo ja, waarom en is dat dan erg?

Improviseren
Net als van iedere deelnemer in een moderne crisisorganisatie wordt verwacht dat deze (op grond van fundamentele kennis over eigen taak, rol en verantwoordelijkheden) de crisis, ramp, calamiteit of issue pragmatisch en adequaat aanpakt; improviseren mag, moet vaak zelfs. Mensen die mij kennen weten dat ik een behoorlijke aversie heb tegen lijvige draaiboeken. Draaiboeken bevatten doorgaans veel te veel irrelevante informatie. Draaiboeken worden niet doorgenomen tijdens crises; draaiboeken worden gemaakt tijdens crises. Ik ben van mening dat, zoals ik hiervoor heb aangegeven, mensen die deel uitmaken van een crisisorganisatie de voor het uitoefenen van hun functie relevante (basis)kennis moeten hebben. Dit kan aangeleerd worden door trainingen en opleidingen.

Sleutelfunctionarissen zullen vanzelfsprekend frequenter en intensiever getraind en geoefend moeten worden en blijven; het vakbekwaam maken en vakbekwaam houden. Maar hoe vaak wordt de gemiddelde functionaris, dus buiten de functionarissen met een sleutelrol, in een reguliere gemeente gealarmeerd? Dat is doorgaans niet zo vaak, misschien eens in een aantal jaren. Waar heeft juist die persoon dan behoefte aan? Aan één of maximaal twee A4- tjes waarop bovenaan vetgedrukt staat: “Je telefoon gaat, crisis! En nu”? Op dat A4-tje dient dan praktische informatie te staan als: met wie heb je contact, waar ga je heen, welke taken heb je en van wie krijg je opdrachten? Meer niet; de basiskennis zit namelijk tussen de oren en de rest is improviseren, gezond verstand gebruiken; laveren in vaak grijs gebied.

Juristen versus improviseren
En daar zit nu wellicht de moeilijkheid voor juristen...

Verder lezen? Klik dan hier

terug naar het overzicht

Reageren

terug naar het overzicht