terug naar het overzicht

Kennispunt

Visie op vakbekwaamheid
Nieuws

Visie op vakbekwaamheid

vrijdag 27 november 2015 - V&R

De laatste tijd zijn we binnen V&R bezig geweest met het doorontwikkelen van ons huidige aanbod van producten en diensten. Tijdens dit proces hebben we met elkaar een nieuwe visie hierop ontwikkeld. Onze visie op vakbekwaamheid. 

Vakbekwaam worden
Vakbekwaam worden is een traject waarin iemand opgeleid wordt om zijn/haar functie te kunnen vervullen. Binnen dit traject leert de deelnemer wat nodig is om de betreffende functie uit te kunnen voeren. Specifieke kennis en vaardigheden worden verworven, maar er zijn meer activiteiten die bijdragen aan het vakbekwaam worden. De eerste activiteiten zijn altijd gericht op het opleiden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een algemene basisopleiding. Nadat in de basisopleiding de kaders geschetst zijn volgt binnen het traject een functiegerichte opleiding. Deze opleiding wordt vaak afgesloten met de zogenaamde 'Proeve van bekwaamheid'. Aan het einde van deze opleiding dient de deelnemer te voldoen aan het kwalificatieprofiel van de betreffende functie.

Vakbekwaam blijven
Na het afleggen van het traject 'vakbekwaam worden' volgt een grote uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je ook daadwerkelijk vakbekwaam blijft? Waar er voor het traject naar vakbekwaam worden kwalificatieprofielen liggen is dit voor 'vakbekwaam blijven' niet het geval. Daarnaast is crisisbeheersing een werkveld dat zich in een hoog tempo blijft ontwikkelen. Binnen het 'leerpad' van vakbekwaam blijven is het daarom belangrijk dat kennis, op basis van relevante ontwikkelingen, op peil gehouden wordt en dat competenties en vaardigheden ontwikkeld worden.

De vakbekwaamheid van medewerkers bepaalt in grote mate het functioneren van de organisatie. 

Binnen het 'vakbekwaam blijven' komen de volgende aspecten aan bod: 

  • functiegerichte kennissessie;
  • teamgerichte kennissessie;
  • activiteit gericht op kennisverdieping;
  • functietraining;
  • teamtraining;
  • oefening.

terug naar het overzicht

Reageren

terug naar het overzicht