De rol van Stichting Salvage

In deze aflevering spreekt Walter met Bertran Hallink van Stichting Salvage. Na brand, storm of wateroverlast waarbij schade aan een pand ontstaat, komt Stichting Salvage in beeld. Dit is een hulpverlener namens verzekeraars. En een hele bekende naam binnen crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Maar, wat doet Salvage nu eigenlijk? Tijdens onze opleidingen en trainingen horen wij deze vraag regelmatig. Wij hebben Bertran uitgenodigd om dit toe te lichten. Bertran legt uit wat de rol is van Stichting Salvage en wat de raakvlakken zijn met bevolkingszorg. Ook vertelt hij over een incident wat hem het meest is bijgebleven.

 

Transcript

Suzette - intro
De melding komt binnen, je trekt je jas aan en stapt de auto in. Maar.. hoe zat het nou ook alweer met GRIP. Wanneer is iets een ramp en wanneer een crisis? Wie moet nou ook alweer de medicijnen regelen en waar kun je mensen het beste opvangen? Elke ramp of crisis is anders. We bespreken de uitzonderingen maar ook de situaties die je vaker tegen kunt komen. Zodat je ten tijde van een ramp of crisis de handvatten hebt en hierop terug kunt vallen. 


Welkom bij de podcast: GRIP op bevolkingszorg waar we door het bespreken van actuele casussen jou als luisteraar meenemen in de wereld van rampenbestrijding en crisisbeheersing. We delen kennis en ervaring met ervaringsdeskundigen, nemen je mee in de bevoegdheden en we bespreken de verschillen tussen praktijk en theorie zodat je ten tijde van een ramp of crisis de handvatten hebt en hierop terug kunt vallen. Samen leren we van elke casus zodat we nog beter voorbereid zijn op de eerstvolgende ramp of crisis. Mijn naam is Walter Janssen en mijn naam is Suzette Hendriks en vandaag gaan we het hebben over Stichting Salvage. Veel luisterplezier.


[Suzette]
Vandaag hebben we te gast Bertran Hallink van Stichting Salvage, in ons hoofdkantoor in Dongen. Hij komt uitleggen wat Stichting Salvage precies doet en wat de raakvlakken zijn met Bevolkingszorg. 


[Walter]
Welkom Bertran!


[Bertran]

Dank je wel Walter!

[Walter]
Welkom hier in het Dongense. Laten we het over Stichting Salvage hebben. Maar voordat we het daarover hebben, wil ik eerst eens even weten ‘wie is Bertran Hallink?’. Vertel eens iets over jezelf. Wat is je functie en hoe ben je hier gekomen?

[Bertran]
Iets over mezelf? Ik kom uit Twente, wellicht kunnen de luisteraars dat goed horen aan de lichte tongval. Ik wil dat een beetje te verbloemen, maar daar woon ik mijn hele leven al. Ik ben getrouwd, kinderen en altijd al - als ik kijk naar mezelf - met veiligheid begaan. Dat zie je ook in mijn verschillende functies en rollen. Als het gaat om de politieorganisatie, over het keurmerk veilig ondernemen met ondernemers, publiekprivate samenwerking, ja, netwerken opgebouwd, hoop ik, hè, en vanuit het netwerk kwam Salvage op mijn op mijn netvlies en niet lang daarna had ik al een gesprek bij Salvage. Salvage ken ik eigenlijk vanuit uit vroege tijden. Toen ik nog bij de politie werkte, als er dan een woningbrand was en dan kwam Salvage dan dacht ik van wat doen ze eigenlijk?

[Walter]
Dat is een mooi bruggetje naar inderdaad, Salvage. Wat doet nou Salvage eigenlijk? Want dat wil ik de mensen heel graag weten.

[Bertran]
Ja, dat begrijp ik. Salvage is een hulpverlening namens verzekeraars. Dan moet ik zeggen: brandverzekeraars, dat zijn de verzekeraars waar je inboedel- en opstalverzekering betrekt hè, als je je woning verzekerd, dat is ook onze grondslag. Dus dan gaat het echt over brandverzekeringen. Dat zijn niet is niet alleen brand, dan gaat het ook over waterschade, stormschade, dan gaat het over een explosie, daar gaat het over een aanrijdingsschade. Bij al die incidenten is een pand betrokken. Dat is voor ons… 


[Walter]
Dat is de rode draad die door Salvage komt. Dat moet een pand zijn.


[Bertran]
Het moet een pand zijn, ja. En dat is niet overal direct bekend. Daarom doen we ook heel veel zendingswerk in het land om te vertellen wat Salvage doet en hoe we kunnen ondersteunen.


[Walter]
Heel goed. Kun je een voorbeeld noemen, even voor de luisteraar, wanneer is nou Salvage aanwezig geweest? Even om een plaatsje te schetsen. Wanneer komt Salvage bij één van de incidenten?

[Bertran]
Nou, als je te maken hebben met bijvoorbeeld een brand in een flatgebouw, stel: je hebt een woning en die woning brandde volledig uit. Ja, daar wordt een grip afgekondigd en de brandweer is ter plaatse, maar die vraagt ook heel snel naar de OvD bevolkingszorg, want er moet een ontruiming worden gedaan en dat doen ze natuurlijk samen. En als je kijkt dan gaat het om gedupeerde die schade hebben geleden. Er is een pand betrokken, één van de incident type: brand is ook een incident type voor Salvage, dus dat is ook voor de brandweer. Incident besteden ter plaatse dan bevelvoerder dan wel de OvD die betrokken is, reden om Salvage te roepen. 


[Walter]
En hoe gaat die alarmering dan? Als die meneer dat ter plaatse is, die over de brandweer? Die staat daar in de grip situatie, hoe gaat dat dan? 


[Bertran]
Die bepalen eigenlijk, wij willen graag Salvage hebben. Is daar aandacht, actie, advies nodig vanuit Salvage en zijn gedupeerden bij die schade hebben geleden. Het gaat om een brand, dus ze willen graag Salvage dat die meldt het bij zijn eigen meldkamer brandweer. Ik wil graag beschikken over een Salvagecoördinator. Die meldkamer brandweer maakt contact met de Salvage alarmcentrale en die doen samen werken ze een heel protocol af - een intake. 


[Walter]
Even voor het beeld. Waar zit die alarmcentrale van jullie? 


[Bertran]
Die zit in Deventer. Dat is de verzekeraarshulpdienst en daar hebben we een aantal tafels voor Salvage. Daar zitten centralisten van Salvage die doen feitelijk de intake samen met de centralist van de meldkamer brandweer. 


[Walter]

Daar hebben ze de intake gemaakt. Waar gaat ie dan naartoe? 


[Bertran]

Nou, misschien belangrijk om even te noemen dat die intake die bevat natuurlijk hoeveel objecten zijn betrokken. Zijn de slachtoffers bij? Is het daadwerkelijk een grip situatie? Waarom is het dan zo? Wat zijn andere kenmerken van het incident? Waar moet moeten coördinator aan rijden? Op basis daarvan wordt bepaald welke coördinator is geschikt om dit incident te ondersteunen en vervolgens gaat die op pad. Dan is ons streven een uur, dat we in ieder geval ter plaatse ook zijn. En dan meldt die coördinator zich bij de incidentbestrijder van de brandweer dan wel de OvD bevolkingszorg, want die kan ook om Salvage verzoeken. 


[Walter]

Hoe kan die ovd bevolkingszorg dat doen? 


[Bertran]

Doet die via de meldkamer brandweer? Dat kan. Maar de OvD bevolkingszorg die kennen ook een telefoonnummer van onze Salvage centra, die specifiek voor overheid is, - overheidsdiensten - en daar hoort bevolkingszorg ook bij. 


[Walter]
Als je dan die coördinator aanstuurt, ik hoorde jou net ook noemen, daar zit wel wat differentiatie in, in die coördinatoren? Of zijn ze allemaal hetzelfde?


[Bertran]
Nee, nee, nee, zoals je kijkt naar de OvD bevolkingszorg. Dat zijn natuurlijk ook niet dezelfde mensen uit de organisatie, die koude organisatie. Dat geldt ook voor Salvage coördinatoren. We hebben ze niet in dienst. Ze werken als expert bij een expertisebureau De één heeft de achtergrond van bouwkundige, de ander die doet op het private schades.  Veel bij mensen thuis heeft hij z'n werkveld. Wat we doen is: we geven coördinatoren die Salvage werk willen doen, experts moet ik zeggen, die savage werk willen doen, een opleiding van drie dagen. Gedegen opleiding en daarin gaat het niet om het expertise vak. Daarin gaan experts niet ter plaatse om te bepalen of iets onder dekking is, ja of nee. Of als het gaat om de schadeafwikkeling wat regulier hun werk is. Maar voor Salvage is een hulpverlener, hulpverlening pur sang, de schouderfunctie is voor ons het allerbelangrijkste dus het ondersteunen van gedupeerden die schade hebben geleden. 


[Walter]
Maakt dat een uit of die gedupeerden verzekerd is bij een brandverzekeraar?


[Bertran]
Ja, wat voor verkondigen dat is dat Salvage een organisaties is die hier is voor de wel verzekerd dan wel onverzekerd, gedupeerden die schade hebben, en dat is eigenlijk is het ook een stukje maatschappelijke relevantie die verzekeraars destijds ook heel belangrijk vonden bij het het faunden van de stichting, toen de stichting en leven werd geroepen. 


[Walter]
Dus inderdaad, ook als mensen niet verzekerd zijn, dan is de schade te beperken. En dan zeggen jullie van de maatschappelijke relevantie, dan komen we toch om te helpen de schouder te bieden, en zaken duidelijk te maken. 


[Bertran]
Ja, dat is zo. En we zeggen ook altijd, tegen incidentbestrijders dan wel tegen bevolkingszorgfunctionarissen, merk je dat het te plaatsen Salvage toch anders handelt? Meld het gelijk, want we willen echt zijn voor mensen die schade hebben geleden, verzekerd dan we onverzekerd.


[Walter]
Die schade kun, je dat nog duiden? Moeten dat nog een speciaal soort schade zijn? We nu hebben net even een paar keer genoemd: brand, explosie.


[Bertran]
Nou ja, goed, de soort schade? Wij noemen dat dan incident-type. Brand, bliksem, explosie, water, stormschade maar ook aanrijdingsschade, die is er onlangs ook bijgekomen. We merkten het toch wel dat er heel veel bij - het voertuig rijdt tegen een woning - en gisteren was er nog een van een aanrijdingsschade, ik ben de plaats even kwijt. Maar het gaat om: een woning raakt instabiel, zijn gedupeerden bij. In het verleden moest dan de de brandweer ook even specifiek aan de gedupeerden vragen: “Waar bent u verzekerd?” en dan moesten wij een mandaat vragen aan de verzekeraar om inzet te leveren. Nou, we hadden dat zo vaak dat ook verzekeraars hebben ingezien van nou savage, je kunt ook bij dit soort incidenten goed je taak doen. Dus dit wordt een reguliere, ook binnen een mandaat gebracht. 


[Walter]
Je noemt het woord nu twee keer, het woord mandaat. Kun je uitleggen wat Salvage dan met dat mandaat heeft en wat daarbinnen valt? En wat niet? 


[Bertran]
Ja, wat Salvage met dat mandaat heeft. Kun je dat iets meer specificeren, wat je bedoelt?


[Walter]
Salvage heeft het mandaat gekregen vanuit de verzekeringen wat houdt dat mandaat in? 


[Bertran]
Het is eigenlijk dat wij een hulpverlener zijn namens verzekeraars, wat ik ook aangaf. En dat mandaat is eigenlijk dat we per object, misschien even voor die tijd nog even te benoemen: die zes incidenttype, die zijn natuurlijk altijd aan de orde. Er is schade geleden, het mandaat heeft de grondslag van inboedel en opstal. En inventarisverzekering kan daar ook bij behoren als het gaat om bedrijfspand. Maar het mandaat houdt feitelijk in, dan gaat het over centen. 


[Walter]
Ja, ja, alles draait om geld.


[Bertran]
Dat vind ik wel eens een bijzondere, want je merkt ook vaak - even een tussenstapje - dat ter plaatse vaak over de kosten gaat. Wie draagt de kosten? Eigenlijk moet je kijken naar het doel en ook de taak die dus partij daar heeft. Maar als je het hebt over de centen, dan hebben wij per object, kijk je naar een woning particuliere 2.500 euro een mandaat en voor bedrijfspanden is dat 10.000 euro?


[Walter]
Dat wil zeggen dat die Salvage coördinator die ter plaatse is, kan dat zo alvast uitgeven. Waaraan geeft die dat dan onder andere uit?


[Bertran]
Nou, dat is een hele goeie vraag. Als je kijkt naar aandacht, actie en advies, als je kijkt naar de taak van de Salvage coördinator, hij kijkt naar: wat is van belang om te doen? Kan ik mensen laten verblijven? Wat is er dan voor nodig, bijvoorbeeld in de woning maatregelen te treffen zoals. Zoals: er is een brand geweest, er is geblust - licht bluswater schade -, inboedel is nat, die moet droog worden gezet. Er is rook- en roetschade, daarvoor zijn specialistische bedrijven die dat kunnen schoonmaken. Daar hebben overigens geen overeenkomsten mee. Kwaliteit prestatie indicatoren houden we daarvan bij, KPI 's. Die staan bij ons onder de knop. Dat zijn hele belangrijke bedrijven om ook de schade stopt realiseerde. Dus we kunnen de schade stoppen, maar dat doen we eigenlijk ook bij gedupeerden. We willen ook graag dat gedupeerden weten: waar ben ik nu beland? Wat is de situatie en wat is mijn handelingsperspectief? Wat is er voor nodig vanaf dit moment weer alle inzet te geven om de situatie te krijgen die voor de brand was.


[Walter]
Vanuit verzekerings oogpunt dat zo samenvatten dat we gaan kijken: Wat is er nu gebeurt? Waar heb je de schade? Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we voorkomen dat de schade meer is? En hoe gaat het met die mensen zelf?


[Bertran]
Ja, dat is natuurlijk een hele, hele belangrijke, dus het menselijke aspect, de aandacht, de schouderfunctie, mensen even op adem laten komen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je doet als coördinator, als je te plaatsen bent bij een incident en dat is eigenlijk hetzelfde wat bevolkingszorg ook doet. Heel vaak treffen we bevolkingszorg niet in het veld, dan is Salvage er, en dan is het niet meer dan geringe impact en de bevolkingszorg functionarissen of de OvD is niet te plaatsen. Dan doet de coördinator dat zelf. 


[Walter]
En als ze die OvD-BZ dan niet ter plaatsen is, want jij triggerd mij daar natuurlijk mee, wil savage dan wel eens zorgen dat die toch ter plaatse komt? Of heeft de OvD-BZ op dat moment geen meerwaarde? 


[Bertran]
Nou, eigenlijk gebeurt dat regelmatig dat we toch bemerken dat de brandweer niet om een OvD bevolkingszorg heeft gevraagd. Misschien is het wel geen grip situatie. Bijvoorbeeld in Amsterdam - amstelland moet er eerst een grip situatie zijn voordat de OvD publieke zorg dan wel bevolkingszorg in beeld komt. Bij andere regio is het bij meer dan geringe impact dat toch al heel snel een OvD bevolkingszorg wordt gevraagd? Ja, en dan trek je daar samen mee op. En soms merk je gewoon: misschien staan er wel heel veel mensen ontredderd op straat dat ook de Salvage coördinator coördinator aangeeft: ik merk toch wel dat er een flinke taak ligt en misschien moeten we mensen gaan opvangen, dat die toch gaat gaat suggereren om ook een OvD bevolkingszorg te plaatsen. 


[Walter]
Dat vind ik fijn om te horen, natuurlijk ook vanuit mijn opleiding perspectief, dat inderdaad Salvage op dat moment dan ook kijkt van OvD-BZ heeft op dat moment een meerwaarde. We gaan hem niet standaard alarmeren - bij grip natuurlijk wel, maar je hebt ook situaties die daarvoor zijn - maar gewoon kijken: wat kan hij doen? En dan kan Salvage initiëren, via de brandweer denk ik op dit moment even, van: ik wil toch die OvD BZ te plaatsen. Wat is jouw ervaring met de OvD-BZ?


[Bertran]
Het protocol is eigenlijk… Ja, als je kijkt naar stichting Slvage, als we ter plaatse zijn bij een incident, dan hebben wij een aantal taken. De OvD bevolkingszorg heeft ook een aantal taken en daar zit wat overlap in. Daar neigt wat overlap in te zitten. Dan gaat het over opvang en onderbrengen voor de nacht, specifiek voor gedupeerden die schade hebben, dat is een taak voor Salvage. Daar gaat het over schaderegistratie, ik leg hem zo uit, en dan gaat het over informatie - communicatie. Die allereerste: opvang onderbrengen, ik ga dan weer even uit van de flat brand. We hebben te maken met een pand, volledig uitgebrand, de brandweer verzoekt om de OvD bevolkingszorg, maar ook Salvage is aanrijdend. Opvang is een taak voor bevolkingszorg.


[Walter]
De veiligheidsregio zegt: opvang is voor bevolkingszorg, waar vinden wij elkaar daar met Salvage?


[Bertran]
Ja, Salva… laat ik het zo zeggen. Walter kan het even niet laten om ook de trainer weer even te zijn, hahaha... Goed om te schetsen. Waar ligt de taak voor Salvage? Een deel van deze groep heeft schade geleden. Een deel van deze groep is gedupeerden met schade en in het beginsel weet je dat vaak niet. Dan moet je samen optrekken en dan moeten er een inventarisatie worden gedaan. Waar, welke objecten hebben schade en wat zijn de gedupeerden die erbij horen? En dat is specifiek de groep waar Salvage verantwoordelijk voor is? 


[Walter]
Heel goed, heel goed, ik hoorde je net ook noemen: de schaderegistratie. Ik weet vanuit de OvD-BZ wereld dat bevolkingszorg de schaderegistratie tot een minimum heeft beperkt. Waar of wat doet Salvage nog met schaderegistratie? 


[Bertran]
Ja, daar doen we eigenlijk steeds meer in. Als je kijkt naar de schaderegistratie, de taak van bevolkingszorg. Eigenlijk hebben we gezegd tegen de bevolkingszorg: als wij er zijn dan doen we toch een schaderegistratie, dus maken van ons gebruik. Het is niet uit gemandateerd na ons, zo moet je niet zien. Maar eigenlijk wat mijn grootste wens zou zijn, dat is wat we toch wel vaak bij grootschalige incidenten merken is: je komt ter plaatse - ik noem het Hillekensacker in Nijmegen, daar zagen we dat - je komt ter plaatse, de OvD bevolkingszorg is er al. Met Salvage waren we daar heel snel, wat had te maken met een andere incident, waar we ook een coördinator hadden afgevaardigt en wat daar een aantal straten achter lag. Dus we waren snel ter plaatse, maar we merkten dat heel veel mensen (bewoners) die ook bij de ontruiming betrokken waren, maar ook mensen die schade hebben geleden, weg waren bij het incident. En dat maakt eigenlijk het verdere verloop van het aanvliegen van het incident, maar ook de mensen op de hoogte houden, want mensen willen altijd weten wat de status is wanneer ze weer terug kunnen naar hun een woning. Dat dat maakt het lastig. De schaderegistratie zouden we eigenlijk samen een beetje moeten doen.


[Walter]
Dat is heel mooi dat je zegt, dat is heel mooi!


[Bertran]
Het misschien wat langdradig, maar daar wou ik naartoe. 


[Walter]
Nee, dat is heel mooi, dat zegt dat we elkaar dus daar kunnen vinden. Want wij hebben ook vanuit bevolkingszorg zeggen: we registreren niet, tenzij… Je noemt nou een aantal aspecten waar die registratie toch van belang is. Wat zou jij nu, als je het mocht zeggen, daar dan in willen verbeteren in de OvD-BZ, OvD Salvage en de Salvage coördinator?


[Bertran]
Nou, het enige wat ik daarin wil zeggen, ben je als eerste ter plaatse OvD bevolkingszorg, OvD Salvage of de Salvage coördinator. Zorg dat je weet om welke mensen het gaat. Zorg dat je naam hebt, een telefoonnummer en een object. Dat je weet van: waar wonen ze. En als je die informatie hebt, dat je toch in verderop in dit proces ook gewoon die mensen weer kunt bereiken en kunt betrekken. Ja, daar gaat heel veel tijd in weg op het moment dat je achteraf nog moet uitzoeken of contact moet maken met mensen die je niet meer op de korrel hebt. En dat is ja…


[Walter]
Dit is een schemergebied. Veel mensen stimuleren de zelfredzaamheid, dus veel mensen zullen zelf ook misschien bedenken: ik ben hier weg, ik hoef hier niet te zijn, ik ga zelf iets regelen Dan is dat natuurlijk een hele lastig om deze mensen te bereiken. Maar ik hoor heel goed wat je zegt dat bevolkingszorg en Salvage elkaar hier kunnen vinden om het voor de mensen beter te maken. 


[Bertran]
Klopt, dat is het. 


[Walter]
Nu we het toch over een aantal incidenten gehad hebben, dan wil ik het graag nog even hebben over twee hele specifieke. We hadden het in het voorgesprekje… hebben dat even genoemd, dat zijn de zonnepanelen en de lithium branden. Kun je daar ons nog eens even mee meenemen? 


[Bertran]
Ja, zonnepanelen branden die noemen ze eigenlijk in dezelfde lijn met asbest. Nieuwe asbest heb ik al horen voorbijkomen. Als je kijkt naar brandde.. laat ik het zo zeggen: energietransitie, verduurzaming brengt heel veel uitdaging met zich mee. Regelmatig dat we ook van brandweermensen horen: hoe gaan we er in de toekomst daarmee om? Want we krijgen nog heel veel. Als je alleen al kijkt naar zonnepanelen dan is het, mag ik het zeggen, heel veel kaf en koren, wetgeving die hier achteraan hobbelt. Natuurlijk wil de wetgever daar ook iets over zeggen. Alleen de impact van dit soort incidenten is nog slecht op de korrel. Dat maakt het ook dat we daarin nog en een stukje vertraging hebben. Zonnepanelen noem je heel specifiek. 


[Walter]
Een grote brand gehad in het noorden van het land. 


[Bertran]
Ja, dat was noardburgum de houthandel. Als altijd het hele dak vol ligt met zonnepanelen, even afgezien van het feit wat de oorzaak is geweest van de brand, of het aan de installatie ligt of niet. Daar doet Salvage overigens ook geen onderzoek naar. We doen geen oorzaak en toedrachtonderzoek. Dat is echt aan verzekeraars en het team brandonderzoek. 


[Walter]
Dit is wel even heel belangrijk om op in te gaan. Of dat nou weer verzekerd bent of niet verzekerd bent. Dat de waarom vraag niet bij jullie ligt.


[Bertran]
Nee, zeker niet. We noteren soms wel een vermeende oorzaak, maar die krijgen we dan door feiten, omstandigheden, door een reden van wetenschap komt het bij ons op het netvlies en dan schrijven we hem op. De verspreiding van asbestdeeltjes, dat speelt ook bij dit soort branden. Heb je het over silicium, heb je het over andere materialen waarmee een zonnepaneel wordt afgedekt. Door de brand heb je veel stuwing en dat zag je ook bij noardburgum, die kleine silicium deeltjes, die raakten verspreid in een groot gebied met heel veel percelen. Toen kwam het vraagstuk van: wie is verantwoordelijk voor het opruimen van die deeltjes? Wie gaat daarover? Daarover zijn nu ook een aantal taskforces ingericht. Die gaan ook over zonnestroom, maar ook over de vraagstukken van hoe kunnen we heel snel ook een stabiele situatie creëren bij dit soort incidenten? Als je in de nacht een brand hebt met zonnepanelen dan, kan het zomaar zijn dat in de dag door dat er de zon gaat schijnen weer de brand gaat oplaaien. Dat is een vraagstuk. Maar ook de verspreiding van die deeltjes. Wie gaat dat opruimen en wie is daar verantwoordelijk voor? 


[Walter]
Je noemt: het is nog een vraagstuk. Is daar al regelgeving over, zijn dan wat tips en trics wordt te bedenken? 


[Bertran]
Je komt natuurlijk heel snel bij je eigen verzekeraar terecht en dat, is nu ook de repliek eigenlijk, zorgt dat als je te maken hebt met het verspreiden van dit soort deeltjes, dat je naar je eigen verzekeraar stapt en die verzekeraars al zeker ook richting de gedupeerden gaan dan wel de veroorzaker van het incident om daar verder ook kennis op te doen.


[Walter]
Ook daar is de zelfredzaamheid van de burger, zelf met je eigen verzekering contact op nemen. 


[Bertran]
Ja, klopt.


[Walter]
Dan wil ik het even hebben over een onderwerp wat nu speelt. Van de week heb ik iets gelezen over: de brandweer moet advies geven over elektrische autos. steeds meer van mijn collega's krijgen een elektrische auto en soms moet die wel eens geparkeerd worden in een parkeergarage. Heeft dat iets bijzonders nog voor Salvage of gaan jullie niet over elektrische autos die in brand staan?


[Bertran]
Nee, daar gaan we niet over. Maar waar we wel mee te maken hebben hier in Oosterhout, daar zitten we dichtbij natuurlijk, was destijds ook een brand in een parkeergarage. We merken ook branden van e.v., van elektrische autos, hybride autos. Dan gaat het voornamelijk om de accu 's die bijvoorbeeld voor de garage staan, onder de carport, de auto vat vlam en vervolgens heb je een woningbrand. De batterijen die in deze autos zitten die worden steeds beter, dat merken we ook wel. Maar soms is er plots een ontbranding. Als je kijkt naar de elektrische fietsen, hebben we ook natuurlijk een grote brand gaat in Nunspeet destijds. Maar als je kijkt naar, onlangs ook een aantal branden bij bedrijven die opslag doen van accu’s. Het is actueel inmiddels en al één accu gaat, dan gaan de rest wellicht ook mee, dus dat geeft heel veel... 


[Walter]
Maar als die accu 's in een pand staan, dan hebben we weer dat object, wat het pand is, dan komen jullie wel? Het is dus niet zo oorzaak gerelateerd? Dus het maakt niet uit of een accu in brand vliegt, waardoor het pand in brand gaat of dat het een kerstboom is, een nachtkaars uitgaat…? 


[Bertran]

Mooi gezegd. Nee, het gaat om brand en daarvoor kom Salvage.


[Walter]
Ik ben heel benieuwd wie die kosten van Salvage? Je had toestraks iets gezegd zegt over een mandaat en je mag geld uitgeven. Wie betaalt dat nu? 


[Bertran]
De verzekeraars betalen eigenlijk de taken en het werk van Salvage. En als je kijkt naar de maatregelen die we treffen, de bedrijven die we inschakelen, dan vloeit het terug naar de verzekeraars. Dus die maken dat werk mogelijk. Maar we zijn er ook voor gedupeerden die niet verzekerd zijn. Ja, daarvoor heeft stichting Salvage een soort van garantiefonds, een waarborgfonds. Elke keer als wij bij een incident komen en elke keer als de Salvage taak voor een object van de gedupeerden inrichten, dan houden we de heel klein beetje geld achter en daar vullen we ons garantiefonds mee. En het garantiefonds worden de taken en de werkzaamheden voor gedupeerden die niet verzekerd zijn, betaald. En daar zijn we erg zuinig op. En daar moeten we heel goed opletten. Denken mensen som: Salvage komt, hè, dan is er verzekeraar in beeld, geld zat. Geenszins het geval. We zijn echt een onafhankelijke stichting, we zijn geen verzekeraar, zo het heel goed op onze centjes letten om onze taak te kunnen blijven doen. 


[Walter]
Je had het toestraks over opvang. Uhm… Salvage de opvang doen, de eerste nacht, de tweede nacht, of gaat het voor een hele week. Een beetje onduidelijk bij mij.


[Bertran]
Nou, voor jou is dat zeker niet dan onduidelijk, want jij weet dat heel goed hahaha…


[Walter]
Ik moeten vragen stellen om de mensen ook een beetje mee te nemen in het verhaal. Vertel eens over opvang. Wat Salvage met opvang voor die gedupeerden, want dat hadden we een gedefinieerd net. 


[Bertran]
Nou, als bevolkingszorg er niet is, dan doen wij de opvang. Dat betekent ook dat we overdag probeer… daar sturen we eigenlijk op zelfredzaamheid en meestal hebben mensen wel verwanten of familie waar ze terechtkunnen. Maar op moment dat de schade enorm is en mensen kunnen helemaal niet verblijven in een woning. Of ja, als het gaat om een bedrijf, daar is natuurlijk van de andere orde. Maar als mensen zelf een probleem hebben om de nachten ergens door te brengen, dan zullen we zorgen voor een hotelovernachting en dat is natuurlijk niet altijd ideaal. Mensen hebben impactvolle gebeurtenis meegemaakt. Ja, dan is het een hotel natuurlijk niet altijd heel…


[Walter]
In ieder geval beter dan een sporthal, toch?


[Bertran]
Nou ja, wellicht is dat het verhaal. En dat bieden we ook graag aan en soms zijn mensen ook minder zelfredzaam. Als je kijkt naar de mensen die in een verzorgingstehuis wonen, dan moeten we kijken naar een zorghotel en dat doen we dan ook zeer zeker.


[Walter]
Hebben jullie afspraken met die hotels of is dat gewoon Google, in de buurt kijken wie zit er?


[Bertran]
Soms wel, ja, soms wel. Onze alarmcentrale ondersteunt daar erg goed in en dat gaat op zich prima. Maar we hebben eigenlijk ook een hele lijst van hotels die we kunnen gebruiken. We weten ook hoe ze het doen en we hebben daar vaste contacten mee. Geen overeenkomst, want dat mogen we niet als stichting. We hebben ook een monopoliepositie, omdat we ingeschakeld worden door brandweer of overheid, bevolkingszorg. Daarom mogen we alleen KPI 's bijhouden. Dat doen we ook van hotels. Als je kijkt naar onze opvang voor de nacht, dan is die tot de volgende werkdag. 


[Walter]
En wat is de gedachte daarachter, de opvang tot de volgende werkdag? 


[Bertran]
Nou, de gedachte is dat de verzekeraar toch daarna in beeld komt. Als het kan doen we een warme overdracht. Het lukt niet altijd, want verzekeraars zijn soms heel druk en die expertisebranche of de expert van namens die verzekeraar die komt ook ter plaatse.


[Walter]
En met de warme overdracht bedoel jij vanaf de Salvage coördinator naar de verzekeringsmaatschappij.


[Bertran]
Ja, dat is hem eigenlijk. Ja, nou goed, daar zijn we een beetje de haarlemmerolie we proberen ook een salvage rapportage te maken, dus die krijgen ze ook van ons. Hebben ze een beeld van wat onze werkzaamheden zijn geweest en dan kunnen ze op aanhaken.


[Walter]
Waarin kan de officier van dienst bevolkingszorg in deze casus die je net schetste, Salvage - gedupeerden - hotel, waar kan de OvD BZ jullie daarin faciliteren of assisteren misschien nog?


[Bertran]
En dan bedoel je specifiek ten aanzien van de opvang?


[Walter]
Ja.


[Bertran]
Waar je in kunt faciliteren… als we in gezamenlijkheid onze werkzaamheden hebben volgens het protocol. Dan doen we al de opvang in het onderbrengen voor de nacht. Maar je merkt toch wel bij de meeste incidenten die binnen een dag gauw afgerond worden, dat het van belang is dat je heel snel met elkaar ook een beeld krijgt van: wie heeft nu schade geleden? Wie heeft hulp nodig? Welke mensen kunnen vrij snel ook weer terug? En het faciliteren van OvD bevolkingszorg op dat vlak is ook een hele belangrijke. Maar daar heb je ook vaak de brandweer nodig. Daar gaat het om veiligheid. Als mensen terug kunnen dan staat prima. Op het moment dat je uiteindelijk aan het eind van de dag een groep mensen overhoudt die schade hebben geleden, niet terug kunnen dan is het fijn dat je ook in die na fase samen met bevolkingszorg even kunt sparen. Misschien hebben mensen wel nog extra informatie nodig of misschien hebben ze gewoon spulletjes uit hun woning nodig? Als je daar in gezamenlijkheid in kunt optrekken, is dat fijn, maar het is wel een taak voor voor voor Salvage om dat goed af te ronden. 


[Walter]
Ja heel goed. De wettelijke taak voor nazorg ligt bij bevolkingszorg, maar ik hoor jou heel duidelijk zeggen: Salvage is ook in die na fase dan een partij voor de nazorg van de personen. Heel goed. 


[Bertran]
We zitten op repressie na fase en dat doen we samen dan. 


[Walter]
Dat is fijn om te weten. Om de ene te bevorderen en de samenwerking te vergroten geeft Salvage gastcollege tijdens onze OvD-BZ opleidingen. Hoe ervaar je die gastcolleges?


[Bertran]
Ja, dat vinden we erg fijn. We willen graag aan de voorkant komen, natuurlijk bij de bevolkingszorg, in dit geval de opleiding. Daar zoeken we erg naar. Hetzelfde wat we doen met bijvoorbeeld de brandweeracademie, dat we daar in de opleiding ook versleuteld zit. Als stukje Salvage is het verbinden in het veld en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus daarom hebben ook gezegd: we zijn zeker bereid vanuit de stichting om tijdens de opleiding, dat onderdeeltje zelf te verzorgen. Dat kan niet altijd fysiek en nu gaat het veel digitaal, dus geen probleem. En wat ik bemerk ook gewoon, we krijgen ook de vragen terug, ook van van de cursisten, waardoor onze opleiding steeds nou, in ieder geval ons stukje Salvage steeds beter wordt. We houden voeling met de praktijk en wij zijn blij met de mogelijkheid die jullie ons bieden. 


[Walter]
Vind je dat ik het mooiste aan je werk bij Salvage?


[Bertran]
Ja, ik zoek altijd een baan waar ik een stukje zingeving heb. Of dat nou bij de politieorganisatie is of bij Salvage. Het gaat om gedupeerde die schade hebben geleden, mensen die na een brand of na een waterschade met enorm veel schade zitten. Je bent van huis en haard verdreven, je kunt dat niet meer blijven en dat doet… die impact is enorm. Dat doet iets met mij en dat is een soort van intrinsieke motivator, zeg maar, om mijn werk op een goede manier te doen. 


[Walter]
Welke ervaring binnen Salvage is jou het meest bijgebleven?


[Bertran]
Ja, dat is de incidenten in breukelen geweest. Toen was ik nog maar kort werkzaam bij Salvage en dan heb je wel een beeld van het werk, maar feitelijk niet hoe groot het soms kan zijn. Een brand in breukelen bij seniorencomplex, ik geloof dat inderdaad plus 100 objecten ook in het pand, één woning was volledig uitgebrand. En wat je tegenwoordig ziet bij rook en roet, dat het soms door het hele pand ook verspreid en dan zie je ook de effecten daarvan, maar ook het gevaar. De brandweer, dat daar wel een hele zware taak om het pand te ontruimen samen met bevolkingszorg. Als ik me goed herinner, was dat in de nacht en dan staan mensen op het balkon, dan is het toch wel nijpend, want die rook en roet dat is natuurlijk giftig en heeft heel veel impact en mensen moeten zo snel mogelijk daarvandaan. Dan merk je gewoon de dynamiek die er is binnen die crisisorganisatie en veiligheidsregio, die kolommen die dan samenwerken om alle hens aan dek om goed werk te leveren. En als je daar als Salvage bijkomt en je ziet de mensen en de verslagenheid maar ook de angst die ze hebben gehad. Want je bent van je huis en haard verdreven, eigenlijk en je staat in je nachtponnetje op straat. En hoe gaat het dan? En dan is het de schouders eronder met elkaar en zorgen dat deze mensen goed worden opgevangen, maar ja, ze kunnen de eerste tijd niet terug. Dus wat ga je dan doen? Ja, dat zijn er heel veel vraagstukken die je in gezamenlijkheid dan moet aanvliegen en dan is bevolkingszorg en Salvage natuurlijk samen met de woningbouwcorporatie in beeld om een goed plan van aanpak te maken. Dat geeft heel veel impact. Als je dan ter plaatse bent en deze mensen ziet. Het leed van de mensen, dat komt wel even binnen.


[Walter]
Dank je wel dat je naar Dingen wilde komen, naar ons hoofdkantoor van V&R en fijn dat je mee wilde werken aan deze podcast. Dank je wel voor duidelijke uitleg over Salvage.


[Bertran]
Graag gedaan en ik vond het erg fijn om hier te zijn, mooie plek en om eens te zien van waaruit jullie je je werk ook doen. En, ik wil wel benadrukken dat Salvage zeker aan dit soort mooie initiatieven wil meewerken om samen ook te verbinden en elkaar beter te leren kennen.

[Walter]
Zoals altijd sluiten we natuurlijk af met een wijntip. Dit keer hebben we het bergdorpje Rood uit 2019 van het wijndomein Sint Martinus. Het is wederom een Nederlandse wijn uit Limburg. Het is een soepele fruitige Rode wijn. Hij is op eikenhout gelagerd. Naast de fruitige geur van rood en zwart fruit ook de diepgang krijgt. Sinds 2016 wordt deze wijn exclusief gemaakt in het dorpje Vijlen in Zuid-Limburg. De wijngaarden liggen op het zuidelijkste puntje van Nederland, dus heel veel zonuren krijgen ze daar. Bergdorpje Rood.


Proost.


Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nog vragen, opmerkingen, ideeën voor een onderwerp of wil je meer weten over een bepaalde casus laat het ons dan weten.