Actueel

Ondersteuning GHOR Zeeland rondom COVID-19
Actueel

Ondersteuning GHOR Zeeland rondom COVID-19

donderdag 14 mei 2020 - V&R


Onze trainer Dirk vertelt over zijn opdracht bij Veiligheidsregio Zeeland. Hij heeft vanaf maart 6 weken de GHOR Zeeland ondersteund rondom de uitbraak van COVID-19. Hierbij was hij vooral gefocust was op de care-sector.


De opdracht

“De vraag vanuit de Veiligheidsregio was helder. Er was tot dan toe vooral aandacht besteed aan de cure-sector, oftewel de situatie in de ziekenhuizen. De veiligheidsregio wilde ook inzicht in de actuele situatie in de volledige care-sector in Zeeland. De care-sector gaat om de niet-acute zorg, denk hierbij aan verzorgingshuizen, verstandelijke gehandicaptenzorg, thuiszorg en GGZ. Welke invloed heeft het coronavirus op deze instellingen? Is er genoeg personeel? Wat is de status van hulpmiddelen en bedden?

 

Dit leidde vervolgens naar drie hoofdtaken: 

  • Doelgroepen in kaart brengen en contact onderhouden

  • Coördineren vragen vanuit de care-sector

  • Draaiboek maken voor gevolgen zwart scenario


Doelgroepen in kaart brengen en contact onderhouden
Met een team ben ik aan de slag gegaan. Onze eerste stap: inzicht krijgen in alle doelgroepen. Welke instellingen zijn er? Hoe gaan we hen bereiken? We hebben een netwerkkaart gemaakt, waarin alle instellingen zijn opgenomen. Per doelgroep waren er een aantal leidende organisaties. Zij hadden als rol om informatie in te winnen bij de achterban en deze informatie te delen met ons team. Zo kregen we een goed beeld van cijfers, spelende vragen, de hoeveelheid aanwezige hulpmiddelen en bedden. 


De netwerkkaart van de care-sector in Zeeland.

Coördineren vragen vanuit Coördinatieteam Zorg Zeeland
Al snel fungeerde ons team als frontoffice en werden we het Coördinatieteam Zorg Zeeland (CTZ). We kregen veel telefoontjes van care-instellingen met vragen. Bijvoorbeeld over de manier van testen, persoonlijke beschermingsmiddelen en medicatie. De taak van het CTZ was het inrichten van de coördinatie voor care-instellingen, patiënten naar de juiste plek te leiden en een actueel beeld te geven van de beschikbare capaciteit. 

Daarnaast voorzagen we landelijke organisaties van cijfers. Deze cijfers verzamelden we via een online vragenlijst die we naar alle instellingen stuurden. Via een dashboard deelden we deze cijfers ook met bestuurders.

Gevolgen zwart scenario
Één van de ernstigste scenario’s waarmee rekening werd gehouden is het zogenaamde zwarte scenario. Een scenario waarbij zorginstellingen de zorg voor corona-patiënten niet meer aan zouden kunnen. Het was hierbij belangrijk om overzicht te krijgen in extra beschikbare bedden. Zo onderzochten we de mogelijkheden voor het inspannen van een thuiszorghotel. Gelukkig bleef dit scenario tot nu toe uit. Wel werd er een draaiboek voor de toekomst opgeleverd.

En nu?
Inmiddels is mijn opdracht afgerond en staat de organisatie op poten. De werkzaamheden zijn overgedragen aan een medewerker van het GHOR-bureau. Ik heb nieuwe ervaringen opgedaan, veel geleerd en gelukkig ook mijn kennis en kunde kunnen inbrengen. Ons team bestond voornamelijk uit personen die niet afkomstig waren uit de zorg. Ik ben dan ook blij dat ik met mijn zorgachtergrond de vertaling heb weten te maken.”

terug naar het overzicht

Reacties


Fred Korthals20-05-2020

Goed werk Dirk, crisisbewust, -bereid , -bekwaam en -bestendig doet zijn intrede in de care-keten...top!


Reageren